Ainavu politikas šodiena un nākotne – Preiļu parka aktualitāte

29.12.2019.

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā seminārā-diskusijā par ainavu politikas šodienu un nākotni Latvijā.

Decembra sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rīkoja semināru-diskusiju par ainavu politikas šodienu un nākotni Latvijā, uz kuru tika uzaicināts arī Preiļu muižas komplekss un parks, lai iepazīstinātu dalībniekus ar parka un pils aktivitātēm un paveikto. VARAM organizētajā pasākumā uzstājās viens pārstāvis no katra reģiona, līdz ar to Latgales reģionu šoreiz pārstāvēja Preiļi.

Publiskās ārtelpas nākotnes prioritāšu diskusija bija paredzēta pašvaldību, plānošanas reģionu, valsts institūciju, augstskolu un nevalstisko organizāciju kopīgai apspriešanai un pasākuma laikā no dalībnieku puses izkristalizējās mūsdienu problemātika – publiskās ārtelpas plānošana, vajadzību akcentēšana un kopainas veidošana, diemžēl, bieži vien tiek veidota nevis vienojoši, bet atšķirīgi katrā no pārstāvētajām sabiedrības daļām. Lai veidotu ilgtspējīgu publiskās ārtelpas plānošanu un veidošanu, ir intensīvāk jāiesaista sabiedrība un sabiedrības daļas, un jāveido kopskats, kurš veidotu kvalitatīvu kopainu.

Pozitīvie praktiskie piemēri kā iedvesmas tika prezentēti pasākuma otrajā daļā. Kā viena no prezentācijām bija par Preiļu muižas kompleksu, parku un pili, kura šobrīd tiek rekonstruēta.

Diskusiju un darba grupu rezultāti tiks izmantoti tālākā darbā pie reģionālās politikas ieguldījumu virzieniem, plānojot iespēju pašvaldībām saņemt atbalstu publiskās ārtelpas attīstībai ESIF 2020.-2027. gada periodā.

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2019.