Preiļu novada dalība Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

16.12.2019.

2015. gada 18. maijā Preiļu novada pašvaldība oficiāli tika uzņemta Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā (NVPT), kas izveidots, lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības uzlabošanā, kā arī sniegtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas realizēšanai (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļa) – iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitāti ir izveidojusi NVPT koordinācijas komisiju, balstoties uz PVO ieteikumiem. Sīkāka informācija: https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligas-pasvaldibas1/nacionalais-veseligo-pasvaldib

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, sniegt metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības veicināšanas jautājumos. Dalība NVPT ir brīvprātīga un bezmaksas.

2014. gadā NVPT bija iesaistījušās 33 pašvaldības, 2015. gadā pievienojās 7 pašvaldības, 2016. gadā – vēl 72 pašvaldības. Kopumā šajā tīklā uz 2018. gada 31. decembri bija iesaistītas 112 pašvaldības.

Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām pašvaldībām veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Programma uzsver vienlīdzību veselības jautājumos, vietējās pārvaldes līdzdarbību, solidaritāti, sadarbību un nepieciešamību novērst veselību nelabvēlīgi ietekmējošos faktorus vietējā līmenī.

Veselīga pilsēta ir tāda, kas pastāvīgi rada un uzlabo fizisko un sociālo vidi, kura paplašina tos kopienas resursus, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem savstarpēji atbalstīt vienam otru, pildot visas dzīves funkcijas un attīstot viņu maksimālo potenciālu.

11.decembrī Rīgā notika ikgadējais Latvijas NVPT seminārs, kurā Preiļu novada pašvaldību pārstāvēja Attīstības daļas projekta vadītāja Ineta Valaine. Seminārā uzstājās Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti, kas informēja par aktualitātēm veselības veicināšanā un izmaiņām Eiropas Savienības specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Semināra dalībniekiem tika prezentēti jaunākie pētījumi veselības jomā, kur Latvijas rādītāji pagaidām nav optimistiski, piemēram, katrs ceturtais pieaugušais smēķē ikdienā, bet vīrieši Latvijā ir vieni no lielākajiem smēķētājiem Eiropas Savienībā. Alkohola patēriņš Eiropā vidēji ir 9,9 l uz cilvēku, bet Latvijā – 12,2 l.  Arī aptaukošanās līmenis ir krietni augstāks par ES vidējo rādītāju – Latvijā liekais svars ir katrai ceturtajai sievietei un katram sestajam vīrietim.

Kopumā tika uzsvērta vietējo pašvaldību loma veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumu realizēšanā.

Semināra noslēgumā ar labās prakses piemēriem iepazīstināja Daugavpils pilsētas, Jelgavas novada un Alsungas novada pašvaldības,  kā arī tika apbalvotas aktīvākās NVPT pašvaldības.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 16.12.2019.