Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties uz projekta vadītāja amatu (uz noteiktu laiku)

16.12.2019.

Preiļu novada dome, Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties uz projekta vadītāja amatu

(uz noteiktu laiku Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projektā Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”)

Prasības:

 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • vēlamas zināšanas ar sociālo sfēru saistītajā likumdošanā;
 • praktiskā darba pieredze pašvaldības iestādē;
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu (tālāk – ES) u.c. ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētiem projektiem;
 • analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Galvenie darba pienākumi:

 • vispārēja projekta ieviešanas vadība saskaņā ar projekta iesniegumu, projekta darba plāna, iepirkumu plāna un maksājumu pieprasījumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (tālāk – CFLA), kā arī dokumentu iesniegšana Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS);
 • projekta aktivitāšu plānošana un ieviešana projektā paredzētajos divos Preiļu novada Labklājības pārvaldes objektos:
  • Dienas aprūpes centrā Aglonas ielā 1a, Preiļos;
  • Pakalpojumu centrā “Līči”, Jaunatnes ielā 1, Preiļu novada Preiļu pagastā;
 • regulāra komunikācija un projekta aktivitāšu saskaņošana ar Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadību un darbiniekiem;
 • regulāra komunikācija ar Preiļu novada domes Juridisko daļu projektā paredzēto aktivitāšu publisko iepirkuma procedūru veikšanai;
 • regulāra komunikācija ar Preiļu novada domes Tehnisko daļu projektā paredzēto aktivitāšu plānošanai un veikšanai, tai skaitā tehnisko specifikāciju izstrādē;
 • projekta izmaiņu un saskaņojumu veikšana (ja nepieciešams);
 • sabiedrības informēšana par projekta gaitu plašsaziņas līdzekļos, nodrošinot projekta publicitātes prasības saskaņā ar ES fondu 2014.-2020. plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu saņēmējiem;
 • projekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana CFLA;
 • citu pienākumu veikšana saskaņā ar projekta pieteikumu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu,
 • darba algu 1050.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz projekta vadītāja amatu”  lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 23.decembrim Preiļu novada apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), kabinets Nr.103, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv

Papildu informācija pa tālruni: 29444989

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis sludinājuma noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Preiļu novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo atlases norisi un iepriekš minēto personas apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība.

Pēdējās izmaiņas: 23.12.2019.