Pašvaldības darbinieki apgūst komunikācijas prasmes

10.12.2019.

Lai veiksmīgāk varētu realizēt Preiļu novada domes projektu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā” 4. decembrī notika apmācību seminārs pašvaldības darbiniekiem “Labas komandas sadarbības elementi”, ko vadīja pieredzējusī izaugsmes apmācību organizatore Ieva Elvīra Garjāne. Tas bija pirmais no trim semināriem, kuru mērķis ir attīstīt komunikācijas prasmes, kas palīdzēs darbā ar remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem.

Apmācību gaitā dalībnieki aktīvi izteica viedokļus, apkopoja idejas un analizēja sadarbību. Katram dalībniekam bija iespēja izteikties gan darba grupas vārdā, gan izvirzīt savas personīgās idejas, redzējumus par konkrētajiem jautājumiem. Pēc semināra tika saņemts Ievas Elvīras Garjānes izvērtējums un vairāki ieteikumi projekta turpmāko pasākumu organizēšanai:

1) organizēt regulāras pašvaldības darbinieku, administrācijas, sadarbības partneru (pašvaldības ekspertu, organizāciju darbinieku) saliedēšanas, komandu veidošanas aktivitātes;
2) radīt platformu, konkrētu ideju ģenerēšanas metožu meistarklasi, kā radīt pakalpojumus un pasākumus ar pievienoto vērtību, kas veicinātu pievilcīgas vides attīstību ilgtermiņā;
3) organizēt apmācības, forumus, diskusijas projekta mērķa grupām par pilsonisko līdzdalību un savstarpējo sadarbību stratēģiju izstrādi ilgtermiņam;
4) veicināt dažādu iedzīvotāju grupu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos (arī iedzīvotāji, kas vēl nav atgriezušies dzīvot Preiļu novadā – tas veidos piederību un vēlmi veidot nākotnes vīziju kopā);
5) radīt pieredzes stāstu uzkrājumu, katalogu par cilvēkiem, kas rada vērtību novadam.

Projektā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā” notiek arī citas aktivitātes: interneta aptauja, lai noskaidrotu remigrantu un potenciālo remigrantu vajadzības: Aptaujas anketa; mājas lapā www.preili.lv tiek veidota informatīvā sadaļa par dzīves un darba iespējām Preiļu novadā.

Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. maijam, piešķirtais finansējums 10 tūkstoši eiro, projekta aktivitātes dos iespēju izplatīt informāciju par novadu un apzināt vairāk potenciālo remigrantu, kā arī veicinās saziņu ar cilvēkiem, kas jau atgriezušies no ārvalstīm. Informācijai par projekta gaitu var sekot Preiļu novada domes mājas lapā un Facebook.

Elita Jermolajeva,
projekta vadītāja

Aktivitāte notiek Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)  ietvaros.

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2019.