Novada senioru pasākums “Kā mēs dzīvojam”

09.12.2019.

Preiļu novada pensionāru biedrības telpās notika pasākums ”Kā mēs dzīvojam”. Pasākuma organizēšanu rosināja Pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietnieces Marijas Briškas ciemošanās Anglijā, Līds pilsētā. Tur bija iespēja tikties ar pensionārēm, kuras tur dzīvo jau ilgus gadus. Radās ideja, ka mums vairāk jārunā par to, lai jaunie brauc atpakaļ uz savu dzimteni. Labi nopelnīt var arī tepat – atvērt savu biznesu un uzsākt uzņēmējdarbību. Daudzās nozarēs ir vērā ņemamas algas, ir brīvas darba vietas. Būtu vairāk jāakcentē uz patriotisma jūtām.

Šoreiz ciemos uzaicināja Anglijā dzīvojošo preilieti Zitu Ciršu, kurai šajā zemē aizvadīti 14 gadi. Zita Cirša strādājusi individuālu darbu, auklējusi bērnus ģimenēs, saņem vecuma pensiju – ap 1,400 eiro mēnesī. Naudu tur izmaksājot pa nedēļām.

Diskusijas gaitā noskaidrojās, ka tur sociālā sfēra ir labāk sakārtota. Pensionāriem  nav jāmaksā vai pat stipri samazināta apmaksa par medicīnisko aprūpi, telpu īri, par transportu, par zemes un citu īpašumu. Pensijas tiek palielinātas  atbilstoši inflācijai un cenu kāpumam.

Nākas vien secināt, ka pensionāriem Latvijā par daudz ko vajag samaksāt, nomaksāt, piemaksāt.

Marija Briška pastāstīja, ka tuvākajā laikā notiks Latvijas pensionāru federācijas valdes sēde, kur LPF priekšsēdētājas A.Barčas kundzes vadībā lems par kompensētajām zāļu cenām, par svarīgiem pensionāru dzīves jautājumiem. Gribētos, lai šos lēmumus  sadzirdētu un akceptētu  arī mūsu valdība.

Starp pasākuma dalībniecēm bija sievietes, kurām bērni, tuvi radi dzīvo un strādā ārzemēs.

Atbraukt vai palikt? Tāds ir jautājums, jo nekur nav tik labi, kā savās mājās, savā dzimtenē.

Marija Volkova   

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2019.