LM aicina brīvprātīgos darbam valsts sociālās aprūpes centros

05.12.2019.

Starptautisko brīvprātīgo dienā, kas tiek atzīmēta 5. decembrī, Labklājības ministrija aicina pieteikties cilvēkus, kas vēlas darboties valsts sociālās aprūpes centros. Brīvprātīgais darbs tiek veikts filiālēs, kuras nodrošina aprūpi bērniem – VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”, VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja” un VSAC “Rīga” filiālēs “Rīga”, “Teika”, “Pļavnieki” un filiālē, kura nodrošina aprūpi pilngadīgām neredzīgām personām – VSAC “Rīga” filiālē “Jugla” un filiālē, kura nodrošina aprūpi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – VSAC “Rīga” filiāle “Kalnciems”.

Kopš 2017.gada nogales par brīvprātīgā darba iespējām ir interesējušies un iesniegumus brīvprātīgā darba veikšanai iesniegušas 349 personas, no kurām 253 personas ir noslēgušas līgumus. 2019.gadā 89 cilvēki ir iesniegušas pieteikumus brīvprātīgā darba veikšanai, ar 51 ir noslēgti brīvprātīgā darba līgumi. Līdz decembrim 44 cilvēki veic brīvprātīgo darbu regulāri, nostrādājot VSAC 1727 brīvprātīgā darba stundas.

Brīvprātīgie galvenokārt tiek nodarbināti saturīga brīvā laika pavadīšanā – kopīgā dziedāšana vai grāmatu lasīšana, kustību nodarbības, pastaigās ārā un ekskursijas, radošo darbnīcu organizēšana, un dažādu pasākumu organizēšanas darbos un bērnu pieskatīšanā pasākumos. Brīvprātīgie pavada bērnus arī uz dievkalpojumiem baznīcā, Svētdienas skolu un asistē izglītības iestādēs.  VSAC “Rīga” filiāles “Rīga” brīvprātīgie kopš 2018.gadā nodrošina arī klātbūtni bērnam ārstēšanas procesā slimnīcā.

VSAC darbinieki atzīst, ka brīvprātīgo palīdzība ir nozīmīgs pagrieziens sabiedrības informēšanā un līdzatbildībā par cilvēkiem, kuri uzturas aprūpes centros, t.sk. par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Šie cilvēki strādā sava sirds aicinājuma un entuziasma dēļ, tāpēc bieži vien ir sirsnīgāki un motivētāki veikt savus pienākumus, viņiem veidojas individuāls kontakts, kas  stabilizē aprūpes centros esošo cilvēku psiholoģisko stāvokli, kā arī veicina bērnu attīstību.

Par brīvprātīgā darba veicēju var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības.

Tiem, kas vēlas iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, iesakām sazināties:

  • par brīvprātīgo darbu VSAC “Zemgale” ar Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāju Inetu Niedru, tel.63963990, e-pasts: ineta.niedra@vsaczemgale.gov.lv
  • par brīvprātīgo darbu VSAC “Vidzeme” ar vecāko eksperti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos Ingūnu Prauliņu, tel. 64220833, e-pasts: inguna.praulina@vsacvidzeme.gov.lv
  • par brīvprātīgo darbu VSAC “Latgale” ar brīvprātīgā darba koordinatori Lindu Biķernieci, tel.65175244, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv  
  • par brīvprātīgo darbu VSAC “Kurzeme” ar brīvprātīgā darba koordinatori Antru Osi, tel. 63491793, e-pasts: Antra.Ose@vsackurzeme.gov.lv 
  • par brīvprātīgo darbu VSAC “Rīga” ar brīvprātīgā darba koordinatori Sanitu Jaunzemi, tel.67436871; e-pasts:sanita.jaunzeme@vsacriga.gov.lv
  • par brīvprātīgo darbu VSAC ar Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko eksperti Sigitu Rozentāli, tel.67021663, e-pasts: sigita.rozentale@lm.gov.lv 

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 05.12.2019.