Preiļu novada pašvaldība aicina darbā būvinženieri uz noteiktu laiku

29.11.2019.

Preiļu novada dome Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Preiļu novada pašvaldība aicina darbā būvinženieri uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība (būvniecības vai ceļu būvniecības jomā);
 • pieredze būvniecības jomā, ceļu būvniecībā un uzraudzībā;
 • ar būvniecības procesiem saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām.

Galvenie darba pienākumi:

 • plāno, koordinē, vada, kontrolē projektus, kas saistīti ar novada ceļu (ielu) fonda līdzekļu izmantošanu, ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu, ceļu un ielu būvprojektēšanu, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu;
 • veic ceļu (ielu) fonda līdzekļu izlietošanas darba plānu sagatavošanu, darba organizēšanu, kontroli un izpildīto darbu pieņemšanu;
 • veic novada ceļu, ielu, laukumu, gājēju ietvju segumu, aprīkojuma, ceļa zīmju, horizontālā marķējuma stāvokļa apsekošanu, konkrētu priekšlikumu sniegšanu vadībai par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • veic darbu uzdevumu, tehnisko specifikāciju un līgumu projektu sagatavošanu vai saskaņošanu iepirkuma procedūru veikšanai;
 • gatavo lēmumprojektus domes sēdēm, kas saistīti ar pienākumu izpildi;
 • konsultē un sniedz informāciju ar amata pienākumu izpildi saistītos jautājumos.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu,
 • darba algu 1010.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz būvinženiera amatu” lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 06.decembrim Preiļu novada apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), kabinets Nr.103, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: dome@preili.lv

Papildu informācija pa tālruni: 29481795

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis sludinājuma noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Preiļu novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo atlases norisi un iepriekš minēto personas apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība.

Pēdējās izmaiņas: 06.12.2019.