Noslēgušās tikšanās ar iedzīvotājiem Preiļu novadā

29.11.2019.

No 25. novembra līdz 28. novembrim Preiļu novadā norisinājās gadskārtējā pašvaldības deputātu, iestāžu pārstāvju un speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.

Gan šaurākā, gan plašākā lokā sarunas notika Saunas pagasta Priekuļos un Smelteru ciematā – Salas pamatskolā, Aizkalnes un Preiļu pagastos, Pelēču pagasta Kultūras namā, Ārdavas saieta namā un Preiļu Kultūras namā.

Tikšanās laikā pagastos piedalījās pašvaldības deputāti, domes izpilddirektors un domes speciālisti. Pagastu pārvalžu vadītāji stāstīja par paveiktajiem svarīgākajiem darbiem šī gada laikā, par piedāvātajiem pakalpojumiem un sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām. Sarunas laikā, uzklausot vietējo iedzīvotāju jautājumus un priekšlikumus, izkristalizējās jomas, kuras jāsakārto, lemjot par to domē un atrodot pēc iespējas labākus risinājumus.

Visos pagastos joprojām nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus mazo lauku ceļu uzlabošanai, kas atkarībā no laika apstākļiem vairākās vietās dažkārt ir grūti izbraucami. Papildus ceļu sakārtošanai Preiļu pagastā iedzīvotājiem aktuāls jautājums ir apgaismojums Līču ciemata centrā.

Aizkalnes pagastā tikšanās dalībnieki runāja par ūdens kvalitātes uzlabošanu ciematā, ceļu tīrīšanu no sniega līdz viensētām un ceļu greiderēšanu. Tika runāts arī par šī brīža situāciju Preiļu novada domē, kad no amata pienākumu pildīšanas atstādināti domes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks.

Saunas pagasta iedzīvotājiem aktuāla ir apgaismojuma ierīkošana Smelteru un Prīkuļu ciematu centros. Tika runāts par koku izgriešanu ceļa malā, izglītības iespējām un darba pieredzes iegūšanu, darbojoties sabiedriskajās organizācijās.  Iedzīvotāji interesējās arī par bijušās Priekuļu pamatskolas telpu turpmāko izmantošanu.

Starp ierosinājumiem Pelēču pagastā bija Ārdavas iedzīvotāju vēlme sakārtot autobusu satiksmi no Ārdavas uz Preiļiem, uzstādīt lauku teritorijās vienotas norādes uz objektiem, zemnieku saimniecībām un viensētām. Pelēču iedzīvotāji izteica priekšlikumus ierīkot apgaismojumu Pelēču ciematā, sakārtot atkritumu šķirošanu, ierīkot gājēju pāreju pretī veikalam Pelēčos un uzstādīt ātrumu ierobežojošas zīmes  Pelēču pagasta centrā uz ceļa Preiļi-Daugavpils. Iedzīvotāji jautāja arī par iespējām tīrīt Dubnas upi un labiekārtot autobusa pieturu, uzliekot tai jumtiņu. Pelēču pagastā izskanēja arī pateicības vārdi pašvaldībai par ikdienas darbu un rūpēm par iedzīvotājiem.

Sarunās ar iedzīvotājiem lauku teritorijās iesaistījās vairāki domes deputāti. Par ražīgu darba gadu pašvaldībā stāstīja Maruta Plivda, paveikto savā pagastā atspoguļoja Valentīna Madalāne, savukārt par izglītības jautājumiem un iekļaušanos darba tirgū vēstīja Nadežda Hļebņikova un Klavdija Zarāne. Juris Želvis informēja  iedzīvotājus par iespējām sakārtot lauku ceļus un pagastu infrastruktūru. Savu redzējumu par dažādiem jautājumiem, kas ir deputātu redzeslokā un skatīti Preiļu novada domē, kā arī par sadarbību izteica domes deputāti Aigars Zīmelis, Iveta Stare un Ēvalds Vilcāns.

Tikšanās laikā pilsētā domes priekšsēdētāja otrā vietniece Klavdija Zarāne, vairāki iestāžu vadītāji un speciālisti ar prezentācijas palīdzību iepazīstināja klātesošos ar šajā gadā paveikto, ar īstenotajiem un šobrīd aktīvajiem projektiem un pašvaldībai noteikto funkciju pildīšanu.

Pilsētas iedzīvotāji interesējās par pils renovācijas gaitu un finansējuma piesaisti nākamajam renovācijas periodam. Izskanēja jautājumi par sabiedriskās pirts izveidi Preiļos un ūdens peļķes likvidēšanu uz asfalta pretī pirmskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”. Nūjošanas entuziastiem aktuāls jautājums bija noskaidrot nūjošanas iespējas renovētajā pilsētas stadionā.

Domes vadība atzina, ka pēc tikšanās ar iedzīvotājiem ierosinātie jautājumi ir jāpārrunā ar speciālistiem, vairāki no tiem būs jāvirza izskatīšanai domes deputātiem.

Ar Preiļu novada pašvaldības izveidoto prezentāciju par novadu, ar ko iepazīstinājām tikšanās dalībniekus, ikviens var iepazīties te: Prezentācija (PDF)

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2019.