Klavdija Zarāne ievēlēta par Preiļu novada domes priekšsēdētāja otro vietnieku

27.11.2019.

Lai nodrošinātu Preiļu novada domes darba nepārtrauktību sakarā ar radušos situāciju, laikā, kad domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētājas vietnieks ir aizkavēti pildīt savus amata pienākumus, 2019. gada 27. novembrī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē Nr. 17 par pašvaldības priekšsēdētāja otro vietnieku tika ievēlēta Klavdija Zarāne.

Domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amatam tika izvirzīts tikai viens kandidāts. K.Zarāne šajā amatā ievēlēta atklātā balsojumā ar 8 deputātu balsīm “par”.

Jaunievēlētais domes priekšsēdētāja otrais vietnieks amata pienākumus veiks domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā. Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks saņems domes priekšsēdētāja atalgojumu proporcionāli nostrādāto stundu skaitam.

Šodienas ārkārtas domes sēdē tika ievēlēti arī domes pastāvīgo komiteju locekļi, jo katrā komitejā deputātu skaits tika palielināts no pieciem uz septiņiem.

Savukārt dienu iepriekš, 26. novembrī, Preiļu novada domē tika sasaukta domes ārkārtas sēde Nr. 16 , kurā deputāti veica grozījumus Preiļu novada pašvaldības nolikumā, kā arī apstiprināja noteikumus “Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, domes priekšsēdētāja otrā vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.11.2019.