Noslēdzies SIA “Preiļu slimnīca” teritorijas labiekārtošanas projekts

22.11.2019.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir veiksmīgi realizējusi projektu Nr.17-03-AL21-A019.2206-000001 “SIA “Preiļu slimnīca” publiski pieejamās āra teritorijas labiekārtošana”. Projekts noslēdzās 11.11.2019.

Projekta ietvaros tika labiekārtota SIA “Preiļu slimnīca” āra teritorija, izveidojot nepieciešamo atpūtas zonu dažādām mērķgrupām – Preiļu pansionāta iemītniekiem, slimnīcas klientiem, poliklīnikas apmeklētājiem, kā arī pārējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tika atjaunota gājēju ietve ar bruģa segumu, kā arī uzstādīti soliņi, vairākas lapenes un veikti apzaļumošanas darbi. Teritorijas labiekārtošana veicinās vides sakopšanu, saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī nodrošinās kvalitatīvu sociālo aprūpi un rehabilitāciju slimnīcas pacientiem, kas iepriekš nebija iespējama. Projekts tika iesniegts projektu konkursā ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Būvdarbus veica SIA “Averita”, kas tika izraudzīti iepirkuma rezultātā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 18443,09 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 9000.00 EUR un Preiļu novada domes līdzfinansējums sastādīja 9443,09 EUR.

Pēdējās izmaiņas: 22.11.2019.