Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā iedzīvotājiem pasniegti apbalvojumi

21.11.2019.

18. novembrī Preiļu novada kultūras namā norisinājās svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas 101. gadadienai. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad sarīkojuma laikā iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē, tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi.

Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” saņēma SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, ilggadējais Preiļu novada pašvaldības vadošais darbinieks un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvests Onufrijs Pujats.

Preiļu novada domes Atzinības raksti tika pasniegti SIA “Himalayan International” valdes priekšsēdētājam Ramisam Aļijevam,  Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciālistei Annai Bulmeisterei, z/s “Mazie Gavari” īpašniekam Jānim Gavaram, aizbildnei Nadeždai Lindei, veterinārārstei Inārai Mihailovai, “Nester Custom moto and metal art gallery” īpašniekiem Alīnai un Aleksandram Ņesterjukiem, SIA “Preiļu santehniķis” grāmatvedei Ritai Ondzulei, SIA “Animāls P” valdes loceklim Andrim Pastaram, SIA “VS TEKS” šuvējai Annai Patmalniecei, SIA “Preiļu slimnīca” ārstam internistam Anatolijam Ruskulim, SIA “Autocentrs Salinieki” valdes loceklim Modrim Saliniekam, SIA “TU LAUKI” valdes priekšsēdētājai Inesei Šustovai, vietējā un starptautiskā līmeņa projektu vadītājai Līgai Upeniecei, SIA “Firma Jata” līdzīpašniecei Janīnai Vilcānei, Salas pamatskolas direktorei Anitai Vjaksei.

Ar Preiļu novada domes Pateicības rakstiem pasākumā tika apbalvota senioru deju kolektīva “Brūklenājs” vadītāja Valentīna Brice, deju kolektīva “Brūklenājs” dalībniece Inta Kursīte un Preiļu novada Slāvu kultūras biedrības valdes locekle Valentīna Maksimova.

Latgales plānošanas reģionu sarīkojumā pārstāvēja Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins, kurš Latgales reģiona uzņēmēju gada balvu nominācijā “Gada inovācija” pasniedza Preiļu novada uzņēmumam SIA “Himalayan International”.

Svētkos iedzīvotājus un novada ciemiņus uzrunāja Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un Preiļu novada domes deputāts Juris Želvis.

Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros Preiļu Mūzikas un mākslas skolā tika atklāta Starptautiskā Latvijas-Ukrainas bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa izstāde “Roku rokā draugu lokā”. Preiļu novadā bija ieradusies delegācija no sadraudzības pilsētas Ņižinas (Ukraina), vadītāja Tamāra Stratilata. Svētku pasākumā pašvaldības Pateicības un suvenīrus saņēma konkursa dalībnieki – Marijas Zankovetskas vārdā nosauktās Ņižinas kultūras un mākslas koledžas Mākslas skolas un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Pasākumu kuplināja Preiļu novada Skolotāju koris “Latgale” (diriģents Edgars Znutiņš). Svētku koncertu sniedza Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieki Marlēna Keine (soprāns), Kalvis Kalniņš (baritons) un Ilze Ozoliņa (koncertmeistare).

Svinīgā vakara noslēgumā pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta torte un svētku šampanietis.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 21.11.2019.