Preiļu novada Goda pilsonis Dāvids Zilbermanis saņem Triju Zvaigžņu ordeni

20.11.2019.

Latvijas Neatkarības proklamēšanas 101. gadadienā, 18. novembrī, Rīgas pilī Latvijas valsts prezidents Egīls Levits pasniedza augstākos valsts apbalvojumus 73 izcilām personībām.

Sarīkojumā par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri iecelts Preiļu novada Goda pilsonis, Ebreju kultūras mantojuma un holokausta vēstures pētnieks, rakstnieks Dāvids Zilbermanis (David Silberman).

Apbalvošanas pasākumā piedalījās Preiļu novada domes deputāte Maruta Plivda, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša, Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste un arhitekts Sergejs Rižs.

Par nesavtīgu darbu, finansiālu atbalstu un izcilu ieguldījumu Holokausta vēsturiskajā izpētē, piemiņas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm D.Zilbermani apbalvošanai ar Valsts apbalvojumu izvirzīja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs.

Dāvids Zilbermanis dzimis 1934. gadā Preiļos. Līdz vācu armijas ienākšanai Preiļos, 1941. gadā Zilbermaņu ģimene evakuējās uz Krieviju. Pēc atgriešanās, 1951. gadā D.Zilbermanis absolvēja Preiļu 2. vidusskolu, vēlāk 1957. gadā – Tallinas politehnisko institūtu, iegūstot inženiera diplomu. Kopš 1958. gada dzīvoja Rīgā. 1971. gadā ar ģimeni emigrēja uz Izraēlu, pēc tam pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā (ASV).

Vēl Padomju Latvijā uzsākto darbu Holokausta notikumu izpētē Dāvids Zilbermanis aktīvi turpinājis visu dzīvi. 50 gadu laikā savāktās plašās dokumentālās liecības apkopotas rakstos un grāmatās, kas iznākušas latviešu, franču, angļu, vācu, krievu valodās: “Kā zvaigzne tumsā” (2005) par cilvēkglābēju Žani Lipki, literārais pieraksts Frīdas Mihelsones atmiņām “Es izdzīvoju Rumbulā” (2014, 2015, 2017), “Cilvēkglābējs Žanis Lipke” (2018), “И ты это видел” (1989, 2006).

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Dāvids Zilbermanis katru gadu viesojas Latvijā, piedaloties zinātniskās konferencēs un citās ar ebreju kultūras mantojumu un Holokaustu saistītās aktivitātēs.

2004. gadā pēc viņa iniciatīvas un par viņa personīgajiem līdzekļiem tika atklāts Holokausta upuru memoriāls Preiļos. 2013. un 2014. gadā pēc D.Zilbermaņa uzaicinājuma Preiļu ebreju pilsoņu kapsētā strādāja vācu jaunieši kopā ar Preiļu skolu jauniešiem Klausa Petera Reksa (Vācija) vadībā. Tika sakopta kapsēta un atjaunoti pieminekļi. 2015. gadā ar Dāvida Zilbermaņa finansējumu atklāta piemiņas arka ebreju kopienai Preiļos.

2013. gadā pēc Dāvida Zilbermaņa iniciatīvas un ar viņa finansiālu atbalstu tika izveidota biedrība “Preiļu memoriāls”, kura 2018. gadā iniciēja un finansēja izpētes darbus nacistu organizētajā ebreju nogalināšanas vietā Preiļos.

Nenovērtējams ir Dāvida Zilbermaņa ieguldījums Holokausta pētniecībā provincē, antisemītisma mazināšanā, tolerances veicināšanā skolu jaunatnes vidū, kā arī sadarbības veicināšanā starp Preiļiem un ASV un Izraēlā dzīvojošiem novadniekiem. Katru gadu augusta mēnesī D.Zilbermanis ierodas dzimtajā pilsētā Preiļos, lai piedalītos Holokausta upuru piemiņas pasākumos.

Par ieguldījumu ebreju kultūras mantojuma, Holokausta piemiņas saglabāšanā un popularizēšanā 2016. gadā Dāvidam Zilbermanim tika piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums.

“Man ir liels pagodinājums un cieņas apliecinājums saņemt Latvijas Valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. No sirds pateicos Ordeņu kapitulam par šo lēmumu. Apbalvojumu uztveru kā atzinību ilgstošajam Holokausta un Latvijas ebreju kultūras mantojuma pētniecības darbam, kurā mani vadījis viens mērķis – precīzi dokumentēt mūsu kopīgo vēsturi nacistiskās okupācijas laikā. Tikai nepārtraukta sabiedrības  izglītošana, traģisko notikumu analīze veicina humānismu, toleranci un starpnacionālo sapratni”, pēc apbalvojuma saņemšanas sacījis D.Zilbermanis.

Preiļu novada dome apsveic Dāvidu Zilbermani ar augstā apbalvojuma saņemšanu un izsaka pateicību par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecībā un saglabāšanā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Foto: Valsts Prezidenta kanceleja www.president.lv

Pēdējās izmaiņas: 21.11.2019.