Preiļu novada domē aizvadīta Atvērto durvju diena

19.11.2019.

15. novembrī Preiļu novada dome aicināja ikvienu interesentu uz vēl nebijušu pasākumu pašvaldībā – Atvērto durvju dienu. Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja klātienē tikties ar pašvaldības izpilddirektoru un domes speciālistiem, uzzināt vairāk par pašvaldības darbu, darbinieku amata pienākumiem un ikdienas darba specifiku.

Atvērto durvju diena Preiļu novada domē iesākās ar prezentāciju, kuras laikā klātesošajiem tika sniegts ieskats par novadu skaitļos, nozīmīgākajiem projektiem, izglītības jomu, pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijām, pašvaldības struktūru, lēmējvaras un administrācijas funkcijām. Pēc informatīvās daļas interesentu grupas devās ekskursijā pa pašvaldības ēku, iepazīstot domes telpas un kabinetus, aplūkojot zviedru fotomākslinieka Dmitrija Karpenko izstādi “Zviedrija no putna lidojuma”, iemēģinot deputātu vietas sēžu zālē, fotografējoties un saņemot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Pirmo šāda formāta pasākumu apmeklēja novada izglītības iestāžu audzēkņi un pārstāvji. Turpinot informatīvi izglītojošos projektus, audzēkņiem viesošanās domē bija lieliska iespēja gūt ne tikai ieskatu dažādu profesiju darbā, bet papildināt savas zināšanas par sava novada vēsturi, pašvaldības simboliku, Goda pilsoņiem, deputātu skaitu un citiem svarīgiem jautājumiem.

Atsaucoties uz lielo interesi un dzirdot labās atsauksmes no pasākuma apmeklētājiem, pašvaldība plāno šādu pasākumu ieviest par tradicionālu notikumu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 19.11.2019.