Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram paplašina pilnvarojumu

08.11.2019.

8. novembra Preiļu novada domes ārkārtas domes sēdē tika skatīts viens jautājums – domes deputātu 2019. gada 8. novembra ierosinājums par Preiļu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, sakarā ar to, ka 8. novembrī pašvaldībā tika saņemta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstule, kurā birojs informē, ka Preiļu novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks ir aizkavēti pildīt savus amata pienākumus.

Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, 12 pašvaldības deputāti, kuri piedalījās sēdē, atklātā balsojumā vienprātīgi nolēma pilnvarot Preiļu novada domes izpilddirektoru Aldi Džeriņu parakstīt visus ar pašvaldības darbu saistītos dokumentus, tai skaitā finanšu dokumentus kredītiestādēs, Zemesgrāmatā, Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts kasē, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.1. panta pirmo daļu, 69. panta pirmās daļas 8. punktu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 22.11.2019.