Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 0,5 ha un 0,2 ha platībā Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām

07.11.2019.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7656 005 0134 platībā 0,5 ha un 7656 005 0286 platībā 0,2 ha Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem, lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 14.11.2019. Iesniedzot pieteikumu domes kancelejā Raiņa bulvāris 19, Preiļi, 1 stāvā vai elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija:
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel 28367578

Pēdējās izmaiņas: 07.11.2019.