Pieejams Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu saraksts 2019./2020. gada ziemas sezonai

05.11.2019.

2019. gada 31. oktobra domes sēdē tika skatīts jautājums par Preiļu novada ceļu uzturēšanas klasēm 2019./2020. g. ziemas periodā.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas būvinženieris Artis Žukovs skaidro, ka novada ceļi ziemas sezonā tiek uzturēti atbilstoši tiem piešķirtajām uzturēšanas klasēm. Autoceļi tiek sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes.

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona oficiāli sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. martam, bet, atkarībā no laika apstākļiem, šis periods var tikt pagarināts. Šajā periodā ceļu dienesti seko laika apstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu no sniega un veiktu pretapledojuma apstrādi. Ziemas sezonā ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” apsaimnieko valsts īpašumā esošo ceļu uzturēšanu, un pašvaldība rūpējas par savā pārziņā esošajām ielām un ceļiem.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu publicēt sarakstu ar novada ceļu uzturēšanas klasēm ziemas periodā un turpmāk tas ikvienam interesentam ir pieejams apskatei pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv. Saraksts ir veidots pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, ceļu uzturēšanas klašu saraksts nosaka dažādu veidu darbu un uzturēšanas biežumu uz pašvaldības ceļiem noteiktā sezonā, kas ļaus uzturēt ceļus atbilstoši klasei, kurā tie tika iedalīti pēc autotransporta gada nobraukuma uzskaites.

Preiļu novada ceļu uzturēšanas klases ziemas periodā (PDF)

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2019.