Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Preiļos tiks pasniegti pašvaldības apbalvojumi

04.11.2019.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad, Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienas pasākumā Preiļos iedzīvotājiem, kuriem ir ilggadēji nopelni Preiļu novada attīstībā un kuri ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē, tiks pasniegti pašvaldības apbalvojumi.

Saskaņā ar 31. oktobra Preiļu novada domes lēmumu Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” saņems ilggadējs Preiļu novada pašvaldības vadošais darbinieks un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvests Onufrijs Pujats. Goda zīme tiks pasniegta arī SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītājai Zentai Igolniecei, kura apbalvojumam izvirzīta ar Preiļu novada domes 2019. gada 27. februāra lēmumu.

Preiļu novada domes Atzinības raksti tiks pasniegti SIA “Himalayan International” valdes priekšsēdētājam Ramisam Aļijevam,  Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciālistei Annai Bulmeisterei, z/s “Mazie Gavari” īpašniekam Jānim Gavaram, aizbildnei Nadeždai Lindei, veterinārārstei Inārai Mihailovai, “Nester Custom moto and metal art gallery” īpašniekiem Alīnai un Aleksandram Ņesterjukiem, SIA “Preiļu santehniķis” grāmatvedei Ritai Ondzulei, SIA “Animāls P” valdes loceklim Andrim Pastaram, “VS TEKS” šuvējai Annai Patmalniecei, SIA “Preiļu slimnīca” ārstam internistam Anatolijam Ruskulim, SIA “Autocentrs Salinieki” valdes loceklim Modrim Saliniekam, SIA “TU LAUKI” valdes priekšsēdētājai Inesei Šustovai, vietējā un starptautiskā līmeņa projektu vadītājai Līgai Upeniecei, SIA “Firma Jata” līdzīpašniecei Janīnai Vilcānei, Salas pamatskolas direktorei Anitai Vjaksei.

Ar Preiļu novada domes Pateicības rakstiem tiks apbalvota  senioru deju kolektīva “Brūklenājs” vadītāja Valentīna Brice, deju kolektīva “Brūklenājs” dalībniece Inta Kursīte un Preiļu novada Slāvu kultūras biedrības valdes locekle Valentīna Maksimova.

Preiļu novada domes apbalvojumi tiek piešķirti saskaņā ar Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, izskatot pašvaldībā saņemtos iestāžu, organizāciju, biedrību un iedzīvotāju iesniegumus.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2019.