NVA Preiļu filiāle rīko semināru darba devējiem

31.10.2019.

SEMINĀRS darba devējiem un sadarbības partneriem
2019.gada 7.novembrī plkst. 11.00-13.00

Norises vieta: Preiļi, Raiņa bulv.19 (NVA Preiļu filiāle, 2.kab.)

DARBA KĀRTĪBA

10.30– 11.00Reģistrācija, Kafijas pauze

 

11:00– 11:10Semināra atklāšana

Vija Jakimova, NVA Preiļu filiāles vadītāja

11:10 – 11:30Darba tirgus situācijas raksturojums

Vija Jakimova, NVA Preiļu filiāles vadītāja

11:30– 11:45NVA piedāvātie pakalpojumi darba devējiem

Anita Anspoka, NVA Preiļu filiāles nodarbinātības organizators

11:45– 12:15ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 pasākums “Pasākumi noteiktām personu grupām”(informācija par projekta aktualitātēm, metodiskie norādījumi dokumentu aizpildīšanā)                                      (Inese Gribuste-Klibā, Lilita Gavare, Natālija Golubicka, NVA Preiļu filiāles koordinējošie eksperti)
12:15– 12:50Diskusijas un secinājumi par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem Darba devējiem
12:50- 13:00Semināra noslēgums
Pēdējās izmaiņas: 31.10.2019.