Apmeklētāju ērtībām – jauns stāvlaukums

30.10.2019.

 

Ar svinīgu un simbolisku lentas pārgriešanu 30. oktobrī tika atklāts jaunais auto stāvlaukums Kooperatīva ielā 6, Preiļos, kas tika izbūvēts projekta “Piebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūve biedrības “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” pakalpojumu pieejamības uzlabošanai” (projekta iesnieguma Nr.18-03-AL21-A019.2204-000003) ietvaros.

Stāvlaukuma būvniecības darbus veica SIA “Averita”. Būvniecības darbi, pateicoties būvnieku profesionalitātei, tika veikti kvalitatīvi, arī laika apstākļi nekavēja darba procesu.

Projekta ietvaros tika izbūvēts piebraucamais ceļu, stāvlaukums un gājēju ietve pie “Preiļu nevalstisko organizāciju centra” Kooperatīva ielā 6. Laukumam un ietvei uzklāts bruģa segums, bet pieslēgums pie Lauku ielas seguma – esošais asfalts.

Pēc būvdarbu veikšanas teritorija ir  labiekārtota, ir izveidotas 16 vieglo automašīnu stāvvietas un 2 invalīdu stāvvietas.

Ir veikta segumu un zaļās zonas atjaunošana un apgaismojuma balsta uzstādīšana pie autostāvvietas ar pieslēgumu no Lauku ielas apgaismojuma tīkla.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 34 976,64 EUR, no kurām 22 500 EUR – publiskais finansējums, bet līdzfinansējumu 12 476,64 EUR apmērā nodrošināja Preiļu novada dome.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākumā  “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Ineta Liepniece,
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2019.