eTwinning profesionālās pilnveides seminārs Madeirā

29.10.2019.

Oktobra sākumā Madeiras salā Portugālē notika profesionālās pilnveides seminārs eTwinning projektu īstenotājiem “Empowering students with eTwinning” (“Skolēnu līdzdalības veicināšana mācību procesā un eTwinning projektos”). Seminārā piedalījās 158 dalībnieki no 28 pasaules valstīm. No Latvijas šajā seminārā piedalījās 2 skolotājas – no Rīgas Austrumu vidusskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas.

Semināra organizatori bija uzaicinājuši interesantus lektorus, kuri vadīja nodarbības par dažādām tēmām: drošība internetā, starppersonu komunikācija, online rīki iekļaujošajā izglītībā, uzņēmējdarbības veicināšana skolā, mākslīgais intelekts, kritiskās domāšanas attīstīšana ar kodēšanas palīdzību, projekti arodskolām,  demokrātiskā līdzdalība klasē u.c. Kopumā bija iespēja apmeklēt 10 dažādas darbnīcas.

Ļoti interesanta bija Koimbras universitātes biomedicīnas profesores Manuelas Grazinas lekcija “Brain Happy Chemistry: Work, Smile and Play”, kurā profesore stāstīja, kādi procesi un reakcijas notiek cilvēka smadzenēs, kā dopamīni, oksitocīni, serotonīni un endorfīni veicina mūsu laimes sajūtu, un kā mums vienkārši kļūt laimīgiem.

Portugāles izglītības institūta pārstāvis Nuno Doroteja uzstājās ar prezentāciju par formatīvo vērtēšanu skolēnu sasniegumu uzlabošanā.

Noslēgumā semināra dalībnieki darba grupās diskutēja par seminārā gūto pieredzi, ieguvumiem un praktisku zināšanu pielietojumu ikdienas darbā un starptautiskajos projektos.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā jau vairāk nekā 13 gadus aktīvi tiek īstenoti dažādi starptautiskie projekti: “Euroscola”;, “Juvenes Translatores”, “Erasmus+’ , skolēnu apmaiņas projekti ar Nīderlandi un citi. Šobrīd ģimnāzijā sākam īstenot 2 jaunus “Erasmus+” skolu apmaiņas partnerību projektus “Ūdens” un “Izglītība un tradīcijas Eiropā”. eTwinning Twinspace  izmantojam kā starptautisko projektu aktivitāšu publicitātes un rezultātu izplatīšanas platformu, jo tā ir ērti lietojama un pārskatāma.

Pēc atgriešanās no profesionālās pilnveides semināra, paralēli jaunajiem “Erasmus+ ‘projektiem ģimnāzijā esam uzsākuši arī 2 jaunus eTwinning  projektus:  “The same but different” par kultūru dažādību Eiropā un “The Arts” par slaveniem vietējiem māksliniekiem.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta darbiniekiem par iespēju piedalīties šajā seminārā.

Anna Verza,
JEPVĢ  starptautisko projektu koordinatore, semināra dalībniece

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2019.