Preiļu pašvaldības delegācija viesojas Jēkabpilī

28.10.2019.

25. oktobrī Preiļu novada pašvaldības pārstāvji viesojās Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, veicinot pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņu, uzsvaru liekot uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, tūrisma veicināšanas un sociālās palīdzības jomām. Preiļu delegāciju dažādu jomu speciālistu sastāvā vadīja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Vizītes laikā preilieši Jēkabpils pilsētas domē tikās ar tās priekšsēdētāju Aivaru Krapu, priekšsēdētāja vietnieci Kristīni Ozolu un pašvaldības speciālistiem, lai dalītos pieredzē darba organizācijā. Jēkabpilieši ar īsfilmas un prezentācijas palīdzību sniedza nelielu ieskatu par Jēkabpili faktos un skaitļos – budžetu, aktuālajiem projektiem, nodarbinātību, uzņēmējdarbību, kā arī sabiedriskajām, kultūras un tūrisma aktivitātēm. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par kapitālsabiedrībām un to pārvaldību, atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldības un sociālajiem dzīvokļiem, Eiropas Savienības finansētajiem fondu projektiem, tūrisma attīstību, uzņēmējdarbības attīstību abās pašvaldībās, kā arī izglītības iestāžu realizētajiem projektiem. Sarunas gaitā kolēģi atzinīgi novērtēja Preiļu novada domes atbalstu uzņēmējdarbības jomā novadā.

Abu pašvaldību pārstāvji sarunas gaitā atzina, ka pašvaldībām bieži vien ir jāsaskaras ar līdzīgām problēmām, kā vienu no svarīgākajām piesaucot, kvalificēta darbaspēka piesaistes grūtībām, galvenokārt zemā atalgojuma dēļ.

Pieredzes apmaiņas vizītes turpinājumā jēkabpilieši piedāvāja apmeklēt uzņēmuma SIA “Margret” ražotni un veikalu “Gaļas Nams”, kā arī paviesoties mākslas galerijā “Galerija Mans’s”.

Organizējot vizītes un tiekoties ar kolēģiem citās pašvaldībās, ir iespējams izvērtēt savu darbu, gūt iedvesmu un pozitīvus piemērus darba procesa pilnveidošanai, kā arī veidot kontaktus sadarbībai nākotnē. Preiļu novada pašvaldība izsaka pateicību Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par silto uzņemšanu un dalīšanos pieredzē ikdienas situāciju risināšanā, jo konstruktīvu sarunu rezultātā tiek veicināts veiksmīgāks pašvaldību darbs savu iedzīvotāju labā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2019.