Meža dienu 2019 pasākums – pašvaldību darbi parkos

24.10.2019.

Preiļu novadā viens no vēstures un dabas krāšņākajiem mantojumiem ir atzīmējams Preiļu muižas komplekss un parks. Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19.gadsimta vidū, un pašlaik tas ir Latvijā lielākais ainavu parks pilsētas teritorijā 41,2 ha platībā, no kuras apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli. Ainaviski krāšņs un iedvesmojošs parks, kurš prasa rūpīgu un pārdomātu kopšanu.

Meža dienu pasākums sniedz Preiļu pašvaldībai papildus iespēju pakāpeniski atjaunot parka kultūrvēsturisko ainavu. Ne velti vislatvijas pasākuma moto ir “veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”.

Pasākuma ietvaros Preiļu pašvaldībai parka labiekārtošanai tika piešķirti finanšu līdzekļi 1000 eiro apmērā, ko finansē Meža attīstības fonds un Mežu dienas. Daļa līdzekļu tika izlietoti parka košumkrūmu un koku stādījuma veidošanai pie Skūpstu akmens un Ādama un Ievas salā, tādējādi veidojot ziedošo parka ainavvidi un papildinot esošos Ādama un Ievas salas stādījumus. Daļa piešķirto līdzekļu ir izmantoti materiālu iegādei, lai papildinātu parka soliņu un atkritumu urnu skaitu. Projekta gaitā izveidotā infrastruktūra un iegādātie stādījumi turpmāk tiks uzturēti Preiļu muižas kompleksa un parka struktūrvienības pārziņā. Ikviens parks, arī vēsturiskie, patstāvīgi ir jāatjauno, jāuztur, jāuzlabo pieejamā vide un jāveicina iedzīvotāju interesi par dabu, tās procesiem un vēsturisko vēstījumu. Preiļu muižas kompleksa un parka darba komanda rūpējas, lai vide, kurā nonāk Preiļu parka apmeklētājs ar katru dienu kļūtu patīkamāka, iedvesmojošāka, ar dabas skaistumu vienojošāka un lai parks ir tā vieta uz kuru arvien ir vēlme nākt un arvien no jauna gūt iedvesmu.

Meža dienu projekta “pašvaldību darbi parkos” mērķis ir turpināt jau iesākto Latvijas pašvaldību tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2019.