Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā

17.10.2019.

Preiļu novada domei ir apstiprināts projekta pieteikums “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, kas augustā tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, balstoties uz valsts budžeta programmu “Prioritārais pasākums 2019.-2020.gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai. Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai”.

Domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Želvja vadībā izveidota darba grupa, lai sekmētu remigrāciju, kā arī sniegtu praktisku atbalstu remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem, nodibinātu kontaktus ar diasporas organizācijām/ kopienām ārvalstīs. Projektā paredzētas vairākas aktivitātes: aptauja internetā, lai noskaidrotu remigrantu un potenciālo remigrantu vajadzības, papildus finansējums projektiem Preiļu novada domes organizētajā Mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju līdzfinansēšanas konkursā 2020. gadā, konsultācijas Uzņēmējdarbības centrā.

Pašvaldības mājas lapā www.preili.lv tiks izveidota informatīvā sadaļa par dzīves un darba iespējām Preiļu novadā, kā arī video filmiņa. Nozīmīga vieta projektā paredzēta semināriem un apmācībām pašvaldības darbiniekiem par remigrāciju un komunikācijas prasmju attīstīšanu,  pašvaldības darbinieku vizītei uz Īriju diasporas informēšanai, Preiļu novada Jauniešu Centra “ČETRI” organizētiem pasākumiem, bet projekta noslēgumā 2020. gada pavasarī plānots informatīvs pasākums Preiļu novada iedzīvotājiem, tai skaitā remigrantiem.

Projekta ilgums – līdz 2020. gada 31. maijam, piešķirtais finansējums 10 tūkstoši eiro. Informācija par projekta gaitu un rezultātiem tiks ievietota Preiļu novada domes mājas lapā un Facebook.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, laika periodā no 2018. gada 1.janvāra līdz 2019. gada 31.jūlijam 109 personas bija deklarējušas dzīvesvietas adresi Preiļu novadā, kuru iepriekšējā adreses valsts nebija Latvija. Projekta aktivitātes dos iespēju izplatīt informāciju un apzināt vairāk potenciālo remigrantu, kā arī veicinās saziņu ar cilvēkiem, kas jau atgriezušies no ārvalstīm.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2019.