Projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” kursi Preiļu 2.vidusskolā

17.10.2019.

Preiļu 2.vidusskolā no 9. līdz 11. oktobrim norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas “Pedagogu profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” kursi (Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros).

Kursos piedalījās 4 kopienas skolu: Preiļu 2. vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas un Riebiņu vidusskolas skolotāji.

1.dienā lektores Ingūnas Irbītes vadībā notika nodarbības par tēmām:

kritiskā domāšana un medijpratība kā būtiskas mūsdienu prasmes,
interaktīvas darba formas medijpratības jautājumu apguvei,
vērtībizglītība mūsdienīgā mācību procesā.

2.dienā Toms Urdze (semināru un mācīšanas, plānošanas, pārmaiņu sekmēšanas un cilvēku vadīšanas projektu vadītājs; vietnes “Metodes.lv” radītājs) iepazīstināja ar:

grupas dinamikas un komandas veidošanas galvenajiem aspektiem,
ar dažāda veida izaicinājumiem veiksmīgam komandas darbam.

3.dienā, 11.oktobrī, kopā ar lektoru – Kristapu Kravali (mg. theol., personīgās produktivitātes treneris, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības HiPotential.lv veidotājs, PlayPotential.lv) pieskārāmies jautājumiem:

skolotāja enerģijas menedžmenta pamatprincipi un pašorganizētība 21.gadsimta apstākļos, skolotāja mentālās, emocionālās un sociālās labklājības pamatprincipi,skolotāja misijas, vīzijas, mērķu un vērtību apziņa.

Paldies BRITISH CONCIL pārstāvniecībai Latvijā par atbalstu, projekta koordinatorēm Ivetai Vērsei, Lindai Klušai, Aijai Tūnai un pārējai komandai par iespēju radoši, aktīvi darboties, gūt jaunas zināšanas, kuras būs noderīgas ikvienam skolotājam ikdienas darbā.

Žanna Ļebedeviča,
Preiļu 2. vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2019.