Labiekārtota dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32 pagalma un piebraucamā ceļa teritorija

15.10.2019.

Šī gada septembrī tika veikta dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32, Preiļos piesaistītā zemes gabala labiekārtošana – pagalma un piebraucamo ceļu remonts.

Uz dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala, par kuru mājas iedzīvotāji maksā zemes nomu, atrodas piebraucamais ceļš arī uz piecstāvu dzīvojamajām mājām Rēzeknes ielā 36, Rēzeknes ielā 34 un veikalu TOP. Piebraukšanai pie savām mājām šo ceļu nereti izmanto arī pārējo Rēzeknes ielas māju iedzīvotāji, citi pilsētas iedzīvotāji un viesi.

Dzīvojamo māju apsaimnieko biedrība “Rēzeknes 32”. Māja atrodas uz divu zemes īpašnieku zemes. Biedrības valde pašaizliedzīgi un mērķtiecīgi rūpējas par mājas apsaimniekošanu un veic pasākumus nekustamā īpašuma uzturēšanai un sakopšanai, taču visus ar teritorijas labiekārtošanu saistītos centienus, piemēram, gājēju ietves ierīkošanu, autostāvvietu laukumu izveidošanu u.c., nobremzē zemes īpašnieki, kuri, iespējams, merkantilu iemeslu dēļ kategoriski nostājas pret jebkuru teritorijas labiekārtošanas projektu un to vienkārši nesaskaņo. Zemes īpašnieku attieksmes dēļ visus pēdējos gadus mājas iedzīvotāji bija spiesti brist pa dubļiem, pa piebraucamo ceļu ar bērnu ratiņiem un saviem spieķīšiem lavierēt cauri veikalam pievedošo preču furgoniem, ar mašīnām braukt pa lielām un grūti izbraucamām bedrēm, ar savu jau tā ierobežoto automašīnu stāvvietu skaitu dalīties ar blakus esošo māju iedzīvotājiem, jo ir bijusi vēlme sadzīvot.

Situācija ar lietus ūdens sakrāšanos pie mājas, īpaši pie 4 sekcijas ieejas, ļoti jūtami pasliktinājās pēc Rēzeknes ielas rekonstrukcijas, jo zemes līmenis ielai acīmredzot tika paaugstināts. Ielas ūdens, plūstot uz zemāku vietu, sakrājās un ilgstoši stāvēja pie mājas 4 sekcijas iebrauktuves. Radusies  situācija vairs nebija tikai iedzīvotāju komforta, bet jau mājas saglabāšanas tehniskā apdraudējuma jautājums.

Pateicamies Preiļu novada domes vadībai, deputātiem M. Plivdai, J. Želvim,  Z. Ertam,  J. Ertam,  M. Pudnikai,  K. Zarānei, N. Hļebņikovai, Ē. Vilcānam, V. Madalānei, I. Liepniecei un domes darbiniekiem, kuri atbalstīja un piešķīra līdzekļus piebraucamā ceļa un sekciju piebrauktuvju ieseguma ieklāšanai. Pašreiz situācija ir kardināli uzlabojusies, ūdens neuzkrājas bīstami tuvu mājas pamatiem, mājās varam ieiet ar kurpēm, pa līdzenu ceļu varam piebraukt un pieiet mājai. Projekta realizācijā ieguldīti arī biedrības “Rēzeknes 32” līdzekļi, ko var uzskatīt par mājas iedzīvotāju dāvanu visiem tuvumā esošo māju iedzīvotājiem.

Pateicamies mājas apsaimniekotājiem – biedrības “Rēzeknes 32” valdei un valdes priekšsēdētājai Agafijai Trusovai par neatlaidību un ieguldīto darbu projekta realizācijā.

Aicinām arī citus daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus īstenot teritoriju labiekārtošanas pasākumus, jo tikai visi kopā strādājot varam padarīt pievilcīgāku mūsu pilsētu jauniem cilvēkiem, celt mūsu īpašumu konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību.

Mēs būtu pateicīgi dzīvojamā kvartālā esošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ja viņi painteresētos par savu māju piesaistīto zemes gabalu teritoriju sakārtošanu un savas automašīnas stāvēšanai nenovietotu uz zemes, par kuru nodokļus maksā mūsu mājas iedzīvotāji.

Dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32, Preiļos, iedzīvotāji

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2019.