Izskanējuši projekta “Sarunu cikls: Rakstītājs – lasītājs – bibliotēka” pasākumi

10.10.2019.

9. oktobrī ar viedās meža meitas, dzejnieces, Ievas Trimalnieces viesošanos Preiļu pansionātā un Preiļu Galvenajā bibliotēkā, izskanēja Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītā projekta “Sarunu cikls: Rakstītājs — lasītājs — bibliotēka” pēdējais pasākums. Projekta laikā bija tikšanās ar četriem latviešu oriģinālliteratūras autoriem: Zani Zustu, Oskaru Orlovu (Raibīs), Ivetu Rēdlihu un Ievu Trimalnieci.

Z.Zustu mazākie lasītāji atcerēsies, tikko ieraudzīs Ucipuci pūcīti, savukārt sievietēm pēc grāmatas “Tarakāni manā galvā” radies humora pilns izteiciens – “Katram jumtam savs braukšanas stils, viss atkarīgs no tarakāna pie stūres”, taču jāsaka, ka tā ir vērtīga kā psiholoģiska rokasgrāmata dažādu dzīves situāciju risināšanā.

Bibliotēkas pagalmā brīvajā laikā mēdz pulcēties jaunieši, tāpēc viena no sienām tagad ir atvēlēta grafiti gleznojumiem Kārļa Stupāna un draugu izpildījumā. Atklājot grafiti sienu, O.Orlovs (Raibīs) lasīja dzeju latgaliski no krājuma “Pistacejis”, dalījās domās par mūsdienu dzejas tapšanu un dzejas ceļu līdz grāmatai, par rakstīšanas stiliem un izpausmes veidu. Patīkami, ka uz tikšanos bija sanākuši daudz jauniešu, vairāk tieši puiši.

Pēc I.Rēdlihas ciemošanās gan Preiļos, gan Pelēču bibliotēkā lasītāji stājās rindā uz grāmatām, un sarunas bija tik atklāsmju un intrigas pilnas, ka ar nepacietību tiek gaidīta rakstnieces trešā grāmata.

Ir oktobris…jau sākas veļu laiks, kad biežāk piedomājam par esību un mūžību, kad vakaros aizdedzam svecīti un domās satiekamies ar saviem mīļajiem, kas jau tur… citā pasaulē. Un man gribas nocitēt kaut ko no I.Trimalnieces rakstītā:

“Viss nāk no mīlestības. Tā deva dvašu lūpās. Un arī ņēma – debesīs atpakaļ. Nevis cilvēka prāts, loģika. Un ne naudas maks – ne jau tas. Tik balta mīlestība. Vislielākais spēks un visspēcīgākās zāles. Tai burvju vara dota ir. Cilvēku vadīt dzīves un Aizsaules ceļos.

Mums? Mums – ir paldies lūpās likts. Par to mirkli, kas sekundē izdzīvots. Un to, kas miljons stundās ritējis. Ar pussekundes dvašu šai pasaules pusē. Uz zemes esot. Un tad… dodoties uz mājām savām.”

Projekta mērķis bija veicināt domu, zināšanu, jaunu apjausmu uzkrāšanu, sarunās ar autoriem sekmēt izpratni par grāmatu tapšanu, runāt par dzeju, arī latgaliešu valodā, kā neatņemamu latviešu literatūras un kultūras sastāvdaļu, celt bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, veicinot lasītāju domāšanu, lasīšanu, izteiksmes veidus.

Paldies visiem šo literāro pasākumu apmeklētājiem gan Preiļos, gan pagastos, kuri atrod laiku un savu gribēšanu satikt autorus klātienē, dzirdēt viņu domas, sapņus un cerības, uz mirkli pieskarties autora apvāršņiem, izbaudīt kopā būšanas prieku.

Informāciju sagatavoja: Velta Popa, Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre, projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2019.