Eiropas Vietējās solidaritātes dienu laikā Preiļos ieradīsies viesi no Ukrainas

10.10.2019.

Preiļu novada domei sadarbojoties ar Ņižinas pilsētas pašvaldību Ukrainā, Preiļos pirmo reizi tiks atzīmētas Eiropas Vietējās solidaritātes dienas. Pasākums tiks organizēts ar mērķi informēt Preiļu novada vietējo sabiedrību un veicināt labāku izpratni par Austrumu partnerības valsti Ukrainu.

Preiļu novada Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva informēja, ka pašvaldība ir guvusi atbalstu Latvijas Pašvaldības savienības izsludinātajā konkursā attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām. Projekta ietvaros Preiļu novada dome kopā ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolu un biedrību “Preiļu NVO Centrs” no 16. līdz 20. novembrim Preiļos uzņems delegāciju no Ņižinas deviņu cilvēku sastāvā.

Projekta aktivitātēs paredzēts organizēt starptautisku Latvijas-Ukrainas bērnu radošo darbu konkursu “Roku rokā draugu lokā” izstādi Preiļu Mūzikas un mākslas skolā. 18. novembrī ieplānota viesu dalība izstādes atklāšanā un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 101. gadadienas svinīgajā pasākumā Preiļu Kultūras namā, savukārt 19. novembrī notiks divas tikšanās: pirmā paredzēta bērniem, jauniešiem un pedagogiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, lai apspriestu konkursa rezultātus un vienotos par tālāko sadarbību izglītības un radošo mākslu jomā. Minētās tikšanās laikā norisināsies arī 1. Starptautiskā radošā meistarklase. Otrā tikšanās notiks ar novada iedzīvotājiem Preiļu NVO centrā, lai pārrunātu abu valstu vēsturi un tradīcijas, kā arī diskutētu par attīstības sadarbības un attīstības izglītības jautājumiem pašvaldību kontekstā.

Plānotās aktivitātes nostiprinās līdzšinējos kontaktus un paplašinās turpmāko Preiļu un Ņižinas sadarbību, jo Preiļu novada iedzīvotāji, it īpaši bērni un jaunieši, tiešā veidā tiks iesaistīti attīstības sadarbības un attīstības izglītības aktivitātēs.

Aktivitātes tiks finansētas no Latvijas Pašvaldību savienības īstenotā un Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” līdzekļiem, kā arī ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansējuma. Preiļu novada pašvaldība nodrošinās vizītes sagatavošanu un vizītes programmas sekmīgu norisi pašvaldībā.

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā šogad notiks jau ceturto gadu. Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ir Eiropas līmeņa iniciatīva ar mērķi atbalstīt un veicināt vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbību dažādās Eiropas valstīs. Latvijā akcentēta sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm, veicinot pašvaldības īstenot dažādas sadarbības aktivitātes kopā ar iedzīvotājiem. Piedāvājot iedzīvotājiem iepazīt sadarbības pašvaldību Austrumu partnerības valstīs kultūru un paražas, tā ir iespēja veicināt izpratni par šo valstu pašvaldību iezīmēm, vienlaikus uzlabojot informētību un paplašinot tematiskās sadarbības iespējas dažādās nozarēs. Tāpat ik gadu lielu atsaucību gūst sadarbībā ar skolām rīkotais bērnu zīmējumu konkurss par sadraudzības un dažādības tēmu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2019.