Informācija atbalsta komplektu saņēmējiem

09.10.2019.

Partnerorganizācija:  Preiļu novada Labklājības pārvalde
Līguma/ vienošanās numurs: 2017.FEAD/PO.03/27/09

Pārtikas paku komplektus var saņemt:

  • Persona vai ģimene, kura atzīta par trūcīga, un ir izdota pašvaldības sociālā dienesta izziņa, ( Preiļu novadā Labklājības pārvaldes izziņa) par atbilstību trūcīgas personas/ģimenes statusam,
  • Informācija, kas apliecina, ka ģimene, persona nonākusi krīzes situācijā,
  • Izdota izziņa par atbilstību maznodrošinātas personas/ ģimenes statusam, kuras ienākumi nepārsniedz EUR 242,00, – no 2019.gada janvāra, ar atzīmi par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem,
  • Ģimenēm, kurās ir mazi bērni, līdz 24.mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem atbalsta komplektus.

Izdales vieta Aglonas iela 1A,Preiļi,

Preiļu novada Labklājības pārvaldes telpās pēc grafika

  • Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,
  • Trešdienās no plkst. 13. līdz 17.00,
  • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,
  • KONTAKTINFORMĀCIJA: TĀLR. 65320123,
  • E-PASTS: parvalde@preili.lv
Pēdējās izmaiņas: 10.10.2019.