Aicina uz semināru par velo tūrisma attīstību Austrumlatvijā

07.10.2019.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts  Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002

Aktivitāte “Semināru cikls I”

2019.gada 14.oktobris Preiļu NVO centrā, Kooperatīva iela 6, Preiļi , Preiļu novads

Semināru cikla mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu.

Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Semināra darba kārtība (visās 7 VRG)

9:45-10:00Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija
10:00 – 10:15Sandra Palma, BDR Ludzas rajona partnerība koordinatore, Projekta Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11 virzība
10:15 – 11:15

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Tūrisma telpiskā piedāvājuma analīze, datu apkopojums Stratēģijas izstrādei
11:15 – 13:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Andris Klepers, Tūrisma uzņēmēju stratēģiskā attīstība, stratēģiskie uzstādījumi, risinājumi un precizējumi Austrumlatvijas reģiona SVID analīze tūrisma jomā; Tūristu plūsmas un pieprasījuma noteikšana un analīze. Galveno mērķtirgu noteikšana
13:00 – 13:30Pusdienas
13:30-14:30

lekcija

Eksperts Santa Paegle, Tūrisma uzņēmumu pielāgošana velotūrisma vajadzībām
14:30-15:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veida izvēle un vienošanās par iekļaujamo datu apjomu un attēlojumu

 

Semināru cikls norisināsies:

 • 7.10.2019. plkst. 10:00 – Ludzas rajona partnerības teritorijā- Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , Ludzas novads;
 • 8.10.2019. plkst. 10:00 – Rēzeknes rajona kopienu partnerības teritorijā – Austrumlatgales radošo pakalpojumu centrs, Konferenču zāle, Krasta iela 31, Rēzekne
 • 14.10.2019. plkst. 10:00 – Preiļu rajona partnerības teritorijā – Preiļu NVO centrs, Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads;
 • 15.10.2019. plkst. 9:00 – Gulbenes biedrības SATEKA teritorijā – Gulbenes novada pašvaldības telpas, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads;
 • 15.10.2019. plkst. 15:00 – Balvu rajona partnerības teritorijā – SIA „Marbera” telpas, Jasmini-8, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads;
 • 11.11.2019. plkst. 10:00 – Krāslavas rajona partnerības teritorijā- Krāslavas pils staļļos, Pils ielā 10 un Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 2, Krāslavā
 • 12.11.2019.plkst. 10:00 – Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” teritorijā – Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs, Rīgas iela 2, Daugavpils.

Iepriekšējā pieteikšanās semināriem savā Partnerībā. Partnerību kontaktpersonas:

 • Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
 • Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, info@rezeknespartneriba.lv;
 • Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
 • Balvu rajona partnerība – Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente darbam ar starp teritoriju un starptautiskiem projektiem Ieva Leišavniece, leisavniece@yandex.com;
 • Gulbenes biedrība SATEKA – valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne, sateka@sateka.lv;
 • Krāslavas rajona partnerība – koordinatore Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
 • Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Semināri ir bez maksas.

Pēdējās izmaiņas: 07.10.2019.