Preiļu novada dome piedalīsies LEADER projektu konkursā

01.10.2019.

Pamatojoties uz Pelēču pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Stašulānes iniciatīvu, septembra Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piedalīties LEADER projektu konkursā ar mērķi izbūvēt ielu apgaismojuma tīklu Pelēču ciemā.

Saskaņā ar biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludināto atklāto konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” pašvaldība plāno piedalīties rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” ar projektu “Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas Preiļu novadā”.

Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne norāda, ka projekts tiks realizēts iedzīvotāju drošības dēļ, jo pašreiz Pelēču ciemata centrā un pie pagasta ēkas apgaismojuma praktiski nav. Iestājoties diennakts tumšajam laikam, gājējiem un riteņbraucējiem pārvietoties pa neapgaismotajām ielām ir bīstami. Tāpat ciemata centrā atrodas sabiedriskā transporta pieturvieta, kur iedzīvotājiem ir neomulīgi gaidīt autobusu un izkāpt no autobusa tumsā.

Projekta  kopējais finansējums sastāda 24349,71 eiro (ar PVN), tai skaitā attiecināmās izmaksas 21914,74 eiro, publiskā finansējuma ELFLA daļa (90%) 21914,74 eiro, pašvaldības līdzfinansējums sastādīs 10% (2434,97 eiro).

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu taps zināms nākošā gada pavasarī.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2019.