Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties uz jurista amatu (uz nenoteiktu laiku)

01.10.2019.

Preiļu novada dome
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties uz jurista amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:

 • augstākā juridiskā izglītība;
 • pieredze publisko iepirkumu un nekustamā īpašuma jomā;
 • pieredze administratīvajā procesā;
 • pieredze juridisko dokumentu izstrādē;
 • pieredze interešu pārstāvēšanai tiesu instancēs;
 • normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • izteikta analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Galvenie darba pienākumi:

 • risināt ar nekustamajiem īpašumiem saistītos juridiskos jautājumus;
 • izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, saistošos noteikumus u.c. dokumentus);
 • izvērtēt pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
 • pārstāvēt domes intereses tiesu iestādēs un citās institūcijās.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu,
 • darba algu 900.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba attiecību uzsākšanas vēlamais laiks: ne vēlāk kā 2019.gada 01.novembris

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz jurista amatu”  lūdzam iesniegt līdz 2019.gada  17.oktobrim Preiļu novada apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), kabinets Nr.103, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv

Papildu informācija pa tālruni: 29 481 795

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis sludinājuma noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Preiļu novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo atlases norisi un iepriekš minēto personas apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība.

Pēdējās izmaiņas: 21.10.2019.