Laukums pie Preiļu novada domes nodēvēts Svētku laukuma vārdā

01.10.2019.

28. septembrī Preiļos, atjaunotajā laukumā Raiņa bulvārī 19a visas dienas garumā norisinājās laukuma iedancošanas pasākums – deju maratons, kurš sevī ietvēra dažādu deju stilu priekšnesumus, aizraujošas deju meistarklases un interesantas viktorīnas. Pasākums notika par godu atjaunotajam laukumam, kura renovācijas noslēgumu ar nepacietību bija gaidījuši kā pilsētas iedzīvotāji, tā arī viesi.

Laukuma atjaunošanas gaitā tajā tika izbūvēta lietusūdens kanalizācija, elektroapgādes tīkls un strūklaka, ieklāts bruģis, ierīkotas apstādījumu zonas un uzstādīti soliņi. Nu laukums ir ieguvis jaunu elpu, savukārt preilieši priecājas par otro strūklaku pilsētā. Mēs esam ieguvuši par vienu iekoptu teritoriju vairāk, lai turpmāk šī vieta kļūtu par iecienītu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu svētkos un preiliešiem nozīmīgās reizēs.

Laukuma atjaunošanas laikā tika izsludināts konkurss ar mērķi noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu tam. Izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, tika atbalstīta iecere laukumu nodēvēt par Svētku laukumu.

Iedancošanas pasākumā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda savā uzrunā pavēstīja, ka konkursa žūrijas locekļiem nācās pieņemt atbildīgu un sarežģītu lēmumu, jo kopumā tika iesniegtas 53 pieteikuma anketas ar 62 laukuma nosaukuma priekšlikumiem.  Žūrijas viedoklis bija vienprātīgs, ka jaunajam laukuma nosaukumam ir jābūt atbilstošam laukuma funkcijām, viegli saprotamam, kā arī pieņemamam vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Laukuma iedancošanas laikā tika godināti trīs Svētku laukuma nosaukuma idejas autori – Imants Babris, Santa Ancāne-Novikova un Diāna Pastare, kuri konkursa galveno balvu 200 eiro vērtībā sadalīja, kā bija lēmusi konkursa žūrija.

Vērtējot laukuma nosaukuma pamatojumus, vērtēšanas žūrija izcēla Imanta Babra sniegtā priekšlikuma pamatojumu, kurā tika uzskaitīti vēsturiski fakti un attēlota vēsturiska 1938. gada fotogrāfija, kas apliecina, ka minētais laukums vairākus gadu desmitus pilsētai kalpo kā svētku organizēšanas vieta.

Pašvaldība pateicas ikvienam konkursa dalībniekam par atsaucību un izdomu bagātību, kas apliecina, ka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan bijušajiem novadniekiem ir nozīmīga pilsētas attīstība un interese par notiekošo novadā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2019.