Apstiprināts Preiļu novada domes atbalstāmo profesiju saraksts

30.09.2019.

Septembra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes atbalstāmo profesiju sarakstu 2019./2020. mācību gadam.

Preiļu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai šajā mācību gadā tiks atbalstītas trīspadsmit profesionālās studiju specialitātes: radiologs, rehabilitologs, dietologs, klīniskais psihologs, endoskopists, oftalmologs, pediatrs, anesteziologs-reanimatologs, ķirurgs, māsa, audiologopēds, radiologa asistents un vecmāte.

Atgādinām, ka 2016. gada 26. maija domes sēdē tika apstiprināts “Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikums” ar mērķi sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

Stipendiju nolikums paredz, ka, pabeidzot studijas, jaunieši apņemas strādāt pašvaldības iestādē tādu laika periodu, par kādu viņiem tika piešķirta stipendija.

Dome deleģē stipendiju piešķiršanu un izmaksu nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Nodibinājums, saņemot domes lēmumu ar atbalstāmo studiju programmām, izsludina stipendiju konkursu. Pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā, būs jāiesniedz nolikumā noteiktie dokumenti un jāatbilst kritērijiem, kas noteikti nolikumā.

Pašvaldība ar atsevišķu lēmumu katru gadu nosaka atbalstāmās studiju specialitātes, kurās studējošajiem var tikt piešķirta stipendija. Sakarā ar to, ka pašvaldības budžets tiek pieņemts vienam gadam, ar stipendiātiem līgumi tiek pārslēgti katru gadu.

Ar stipendiju nolikumu variet iepazīties www.preili.lv vai www.vlpf.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2019.