Pasniegs Amerikas Latviešu apvienības stipendijas Latvijas ģimenēm un studentiem

30.09.2019.

PIEKTDIEN, 4. OKTOBRĪ PLKST. 14:00 RĪGAS MOTORMUZEJĀ AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS UN LATVIJAS BĒRNU FONDA SADARBĪBAS IETVAROS TIKS PASNIEGTAS STIPENDIJAS 20 MAZNODROŠINĀTĀM DAUDZBĒRNU UN AUDŽUĢIMENĒM, 21 STUDENTAM NO DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM, BĀREŅIEM UN 3 SMAGI SLIMAJIEM BĒRNIEM. STIPENDIJAS PASNIEGS ALA SADARBĪBAS AR LATVIJU NOZARES VADĪTĀJA KAIJA PETROVSKA UN LBF VADĪTĀJS ANDRIS BĒRZIŅŠ.

Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) ir organizācija, kas vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. ALA palīdzība tiek piešķirta galvenokārt no individuālu ASV dzīvojošo latviešu – Otrā pasaules kara bēgļu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem.

ALA sadarbība ar Latvijas Bērnu fondu (LBF) nozares „Sadarbība ar Latviju” ietvaros izveidojās 1994. gadā. Divdesmit piecu sadarbības gadu garumā ALA Latvijas ģimenēm un studentiem ir
piešķīrusi vairāk kā 3 miljonus USD. „Sadarbība ar Latviju“ nozare ir pati jaunākā ALA darbības nozare, kas tika izveidota pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu nogalē. 1994. gadā tā par savu
prioritāti izvirzīja palīdzības programmu „Drošais Tilts“, kuras mērķis ir ārzemēs dzīvojošo latviešu iespēju robežās sniegt atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm un bāreņiem Latvijā. Daudzbērnu maznodrošinātajām ģimenēm stipendijas tiek piešķirtas uz vienu vai diviem gadiem – ik mēnesi tie ir USD 360. Savukārt, smagi slimajiem bērniem šīs stipendijas apmērs ir USD 170 mēnesī. Studentiem stipendijas piešķir vienam mācību gadam, katra ir USD 2000 liela un tiek izmaksāta divās daļās – mācību gada sākumā un pēc semestra sekmīgas nokārtošanas. Sekmīgie studenti stipendijas saņem sākot no otrā mācību gada līdz pat bakalaura grāda iegūšanai. Ģimenes un studenti, kas saņem šīs stipendijas, tiek rūpīgi atlasīti un izvērtēti sadarbībā ar sociālajiem dienestiem. Amerikas latviešu piešķirtās stipendijas ir nozīmīga artava Latvijas nākotnē – tās ir ieguldījums jauno pilsoņu audzināšanā, izglītošanā. Bieži tās ir pozitīvs impulss un atspēriena punkts labākai nākotnei Latvijā. Tieši uz šiem jauniešiem un ģimeņu bērniem balstīsies mūsu valsts pēc pieciem, desmit, divdesmit… gadiem.

No jauna papildus šīs stipendijas 4. oktobrī pasniegs 20 daudzbērnu maznodrošinātajām, kā arī audžuģimenēm (no Jelgavas, Pļaviņām, Ventspils, Liepājas, Auces, Krāslavas, Madonas,
Jaunpiebalgas u.c.), 21 studentam no daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem (no Preiļiem, Kandavas, Valmieras, Līvāniem, Ventspils, Madonas u.c.) un 3 smagi slimajiem bērniem (no Pļaviņām, Dobeles un Līvāniem). Līdz ar to uz šo brīdi šādas stipendijas kopumā saņems 42 ģimenes, 21 students un 13 smagi slimie bērni.

Īpašs pārsteigums pasākuma atklāšanā ģimenēm un bērniem būs Gunta Veita muzikālais sveiciens!

Latvijas Bērnu fonds aicina jūs piedalīties ALA un LBF stipendiju pasniegšanā. Tā būs iespēja personīgi tikties ar ALA pārstāvji (Kaiju Petrovsku un citiem), LBF vadītāju Andri Bērziņu, ar ģimenēm un studentiem; uzdot jautājumus un uzzināt viņu domas par saņemtās palīdzības nozīmību.

Par Latvijas Bērnu fondu:
Latvijas Bērnu fonds ir organizācija, kas dibināta 1989. gadā un kuras darbības mērķis ir bērnu un jauniešu aizsardzība, viņu attīstības veicināšana un izglītošana, veselības nostiprināšana, ģimeniskā audzināšana un īpaši talantīgu bērnu atbalstīšana. Latvijas Bērnu fonds izstrādā un realizē dažādus projektus, kas sniedz praktisku palīdzību bērnu grupām un atsevišķiem bērniem, kuriem nav vecāku, kuri ir nonākuši krīzes situācijā vai ir smagi slimi, kā arī talantīgiem bērniem, kuriem pietrūkst līdzekļu sava talanta attīstībai.
„…pacel citu un Tu celsies pats!” /Rainis/

Papildu informācija:
Veronika Butāne
Latvijas Bērnu fonda projektu vadītāja
Tel. 67185722; Mob. 29238947
veronika.bernufonds@latnet.lv
www.lbf.lv

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2019.