Pelēčos notikusi tikšanās ar Ievu un Juri Trimalniekiem

27.09.2019.

Tradicionāli ik rudeni trīs kaimiņpagastu: Pelēču, Ārdavas, Aizkalnes bibliotekāres organizē kopīgus Dzejas dienu sarīkojumus saviem lasītājiem. Pirms 5 gadiem kaimiņi satikās un klausījās iecienītāko dzeju viens otra izpildījumā Jasmuižā. 2016. gadā sarīkojums notika Pelēču ūdensdzirnavās, kur mums pievienojās  literāts un Latgales pētnieks Valentīns Lukaševičs un dziesminiece Džeina Gavare. 2017. gadā ciemiņi sanāca omulīgajā Ārdavas saietu namā, kur visi sajutās savējie, arī dzejas autores Meldra Gailāne no Bērzgales un Dagnija Dudarjonoka no Vārkavas. Pērn Aizkalnē klausījāmies valodnieci, LU profesori Lidiju Leikumu par valodas izlokšņu un dialektu daudzveidību, un pētnieciskajām ekspedīcijām pie latgaliešiem Sibīrijā.

Šoruden uz Pelēčiem uzaicinājām Ievu un Juri Trimalniekus no Mākoņkalna pagasta Rēzeknes novadā. Abi dzīvesbiedri pēc izglītības ir mežkopji, mežs ir gan viņu darba lauks, gan iedvesmas avots.

Ievas aizraušanās ir dzeja un fotogrāfija. Latgales Kultūras centra izdevniecībā izdotas trīs grāmatas “Lai paliek viens vārds”, “Zvaigznes plaukstā”, “Zemei piedošanu lūdzot”, talantīgie fotostāsti par norisēm dabā valdzinājuši daudzus sekotājus interneta vietnēs. Vairāk par Ievu viņas blogā http://zvaigznesplauksta.blogspot.com/

Juris ir mežsaimnieks, zemessargs, bitenieks, viens no līderiem “Kroma kolna bruolistē”. Tā ir vēstures aktīvistu un rekonstruktoru biedrība, kas popularizē 9.-13.g.s. Latgales senvēsturi. Uz pasākumu Juris bija ieradies autentiskā latgaļu karavīra tērpā. Pilnīgākam priekšstatam kalpoja apjomīga līdzatvesto priekšmetu kolekcija, sākot no apģērba piederumiem,  iztikas nodrošināšanai nepieciešamajiem rīkiem līdz karavīra ekipējumam. Juris tēmu par lietu praktisko pielietojumu meistarīgi aizvirzīja līdz sarunai par vērtībām, kas vada un attīsta cilvēku kā personību.

2017. gadā franču režisors Aleksandrs Mostras Latgalē uzņēma dokumentālo filmu “Dabas un ūdens poēma” par to,  kā cilvēki Latgalē saglabā un nodod nākamajām paaudzēm senču tradīcijas. Filmas kadros atpazīstami arī Ieva un Juri Trimalnieki,  internetā filma pieejama angļu un franču valodā.

Tepat, kaimiņu novados, dzīvo daudzi talantīgi latgalieši, kurus mēs tuvplānā nepazīstam. Sadarbībā ar kolēģēm Sandru Petrovu no Ārdavas un Everitu Rasčevsku no Pelēčiem mums padomā jaunas tikšanās.

Rita Džeriņa,
Aizkalnes bibliotēkas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2019.