Preiļu Galvenajā bibliotēkā atvērts literāro darbu krājums “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”

26.09.2019.

21. septembrī, Dzejas dienās, Preiļu Galvenajā bibliotēkā tika atklāts literāro darbu krājums “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”.

Lai rosinātu interesi  un izpratni par Eiropas Savienības nozīmi mūsu dzīvē un Preiļu kultūrvides un infrastruktūras attīstībā un aicinātu caur literāriem darbiem paust personisko attieksmi pret Preiļu novadā notiekošajiem procesiem, Preiļu Galvenā bibliotēka bija izsludinājusi literāro darbu konkursu “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”.

15 autori konkursam iesniedza 28 darbus, bet saskaņā ar žūrijas vērtējumu grāmatā tika iekļauti 12 autoru 22 darbi. Krājumā lasāma Lauras Kampānes, Lidijas Ulivanovas, Valērija Jefremova, Anitas Určas, Annas Dzidras Bernānes, Rasmas Zariņas, Janas Skrivļas-Čeveres. Nikolaja Kovaļova, Lauras Grigules, Anitas Betleres, Otīlijas Kromānes un Andras Gaigalas dzeja un esejas. Literāros darbus ilustrēja Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkne Zane Rizga. Konkursa speciālbalvu par dabas, kultūrvides un sociālo izmaiņu akcentēšanu Preiļos pēdējo 15 gadu laikā saņēma Andra Gaigala. Atvēršanas pasākumā autori iepazīstināja ar sevi un lasīja savus darbus. Par muzikālo noskaņu rūpējās Alberts Vucāns, savas kompozīcijas izpildīja Aleksandrs Kalinovs.

Krājumā apkopotie autori darbos atklāj savu īpatno redzējumu par Preiļiem un dzimto pusi, bet krājums veido kopainu un atklāj mūsu šābrīža sajūtas un redzējumu par Preiļiem. Galvenie dzejas motīvi ir mīlestība pret Preiļiem un dzimto pusi, gaišas bērnības atmiņas un piederība tagadnes mirkļiem, Preiļu parks, kas rosina sapņot un iztēloties senatnes ainas, kā Preiļu pils izskatījās toreiz, un arī kā mūsdienas izskatītos tālaika acīm. Autori vārsmās pievēršas Preiļu straujajai šābrīža attīstībai. Mēs esam Eiropas daļa, taču, lai cik tālu mēs būtu aizceļojuši pasaulē, visi ceļi mūs tik un tā ved atpakaļ uz Preiļiem.

Grāmata nav komerciāls produkts un ikvienam interesantam ir pieejama Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Literāro darbu konkurss tika rīkots projektā “Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru atlase 2018.–2020. gadam”, pamatojoties uz 2018. gada 9. janvāra Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības noslēgto partnerības pamatlīgumu Nr. COMM/RIG/ED/2018-2020/Rezekne.

Inese Šņepste,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece    

Pasākuma fotogalerija: http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=63&smenu=24

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2019.