Labklājības pārvalde aicina aktualizēt informāciju

23.09.2019.

Preiļu novada Labklājības pārvalde jau vairākus gadus organizē vienreizējā materiālā pabalsta piešķiršanu Preiļu novada teritorijā deklarētam pirmās un otrās grupas invalīdam (pieaugušajam un bērnam), vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku, kā arī politiski represētai personai. Lai atvieglotu minētā pabalsta izmaksas administrēšanu, iespēju robežās ikvienu, kas atbilst kādai no augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, aicinām iesniegt informāciju par norēķinu konta numuru (bankas vai pasta) bezskaidras naudas darījumiem.  Tāpat aicinām aktualizēt informāciju tiem, kuriem jau beidzies invaliditātes grupas piešķiršanas termiņš vai invaliditātes grupa piešķirta pirmo reizi, Preiļu novada Labklājības pārvaldes 4.kabinetā iesniedzot to apliecinošu dokumentu kopijas.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai, kad varētu tikt uzsākta minēto pabalstu izmaksa.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2019.