Līdz septembra beigām daudzbērnu ģimenēm iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

23.09.2019.

Kopš šī gada jūlija pašvaldībā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no novada izglītības iestādēm, ir iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Minētā pabalsta nepieciešamību aktualizēja Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars jau 2016.gadā, kad tika ievēlēts direktora amatā, uzskatot, ka tas būs mērķtiecīgs atbalsts un pozitīvs signāls tām ģimenēm, kuru jaunākie bērni vēl tikai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, gan tām, kuras par trešā bērna ienākšanu ģimenē līdz šim vēl nav izšķīrušās.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Tāpat minētā likuma 1.panta 16.punkts definē, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Līdz šim Preiļu novadā pabalsts, kas attiecas tieši uz daudzbērnu ģimenēm, ir “pabalsts – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē” un “pabalsts – 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē”, kas izrādījies ļoti pieprasīts, jo septiņu gadu laikā no sākotnējām 27 daudzbērnu ģimenēm, kas pabalstu saņēma 2012.gadā,  2019.gadā to skaits pieaudzis jau līdz 61 ģimenei, kura saņem atlaidi par bērnu ēdināšanu dārziņā.

Dati par pabalsta mācību līdzekļu iegādei  daudzbērnu ģimenēm uz septembra vidu liecina, ka šādu ģimeņu Preiļu novadā patiesi ir daudz – kopumā minētajam pabalstam jau pieteikušies 89 ģimeņu 172 bērni. Visvairāk šādu ģimeņu ir Preiļu pilsētā – 58 ģimenes, tam seko Saunas pagasts ar 10 ģimenēm un Aizkalnes pagasts ar 9 ģimenēm, bet Preiļu un Pelēču pagastos ir pa 6 daudzbērnu ģimenēm. Pabalsta apmērs katram skolēnam ir 40 euro.

Tā kā atsevišķos gadījumos vecākie daudzbērnu ģimeņu bērni septembrī uzsāk skolas vai studiju gaitas kādā citā izglītības iestādē, vecāki minēto pabalstu par jaunākajām ģimenes atvasēm var pieprasīt līdz pat 30.septembrim, kad tiks iesniegta izziņa no izglītības iestādes par vecāko bērnu izglītības gaitām.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2019.