Noslēdzies projekts “Atmiņā puteņo sniegi”

16.09.2019.

Ir noslēdzies Preiļu politiski represētās biedrības “Likteņa ceļš” Kultūrkapitāla fonda apstiprinātais projekts “Atmiņā puteņo sniegi”. Piešķirtā summa 665,00 Eur. Projekta ietvaros tika organizēts netradicionāls pasākums – brauciens vilciena vagonā, lai atgādinātu par padomju varas organizētajām masu deportācijām 1941.gadā un 1949.gadā.

Idejas pamatā bija dzīvesstāsti kā nemanteriālā kultūras mantojuma nesēja forma. Pasākuma laikā tika izmantoti Latvijas Okupācijas muzejā un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā saglabātie  Latvijas represēto personu atmiņu pieraksti un dienasgrāmatas. Dzīvesstāsti tika izvēlēti apzināti, jo tie klausītāju ietekmē emocionāli vairāk nekā fakti. Dzīvesstāsti nereti veicina arī saprašanos. Paši liecinieki stāstīja par kultūras tradīcijām Sibīrijā, par saglabāto un mantoto. Daudzus tekstus lasīja aktrises Sarmīte Rubule un Aija Dzērve. Skanēja izsūtījumā dziedātās dziesmas, lielākā daļa ar pazīstamām melodijām, bet pašu sacerētiem tekstiem. Pasākumā piedalījās Roza Deidule, kura pastāstīja par tikšanos ar represētajiem Sibīrijā. Rozas dzimta tika izceļojusi uz Sibīriju zemes meklējumos un kā labas balss īpašniece Roza kā atmiņas par Sibīriju nodziedāja vairākas dziesmas. Pasākumā piedalījās arī prāvests Aigars Bernāns, kurš bieži ciemojas pie latviešiem Sibīrijā. Viņš pastāstīja par iespaidiem un emocijām, tiekoties ar latviešiem Sibīrijā.

Brauciens bija kā simbolisks izsūtījuma ceļa atkārtojums, kura laikā emocionāli piesātinātā atmosfērā tikās deportācijas piedzīvojušie un jaunāko paaudžu cilvēki.

Pasākums noslēdzās Daugavpilī. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt divus stāstu muzejus, kā arī apmeklēt Daugavpils represēto pieminekli. Pasākums noslēdzās Daugavpils universitātē, kurā tikāmies neformālā gaisotnē ar studentiem un pasniedzējiem. Saunas pagasta folkloras kopa “Golūda” sniedza koncertu, vēlreiz vienojāmies kopīgās dziesmās un dzīvesstāstos.

Brauciena laikā tika veikts unikāls audioieraksts par represēto dzīvesstāstiem un dziedātajām dziesmām. Tas tika veikts, lai izveidotu paliekošu izmantojamu audio materiālu. Pasākumā piedalījās 60 politiski represētie no visas Latvija, 20 jaunieši. Paldies sakām Kultūrkapitāla fondam, Latvijas represēto apvienībai, Preiļu novada domei, Daugavpils novada domei, Latvijas okupācijas muzejam, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Daugavpils universitātei.

Natālija Rubīne,
Biedrības “Likteņa ceļš” vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 16.09.2019.