Jaunais mācību gads Preiļu novada izglītības iestādēs solās būt darbīgs

11.09.2019.

Ar ziedu klēpjiem un svinībām iesācies jaunais mācību gads Preiļu novada izglītības iestādēs. Daļai skolēnu Zinību diena bija pirmais zvans kārtējā mācību gadā, savukārt pirmklasniekiem – zvans, kas aicināja uz kaut ko jaunu un nezināmu. Ir sācies kopīgs ceļš, pa kuru jāiet gan skolēniem, gan pedagogiem, gan bērnu vecākiem.

Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 84 skolēni, 7 no tiem Salas pamatskolā, 20 – Preiļu 2. vidusskolā, 53 – Preiļu 1. pamatskolā un 4 – Pelēču pamatskolā. 9. klases izlaidumā mācību gada noslēgumā sveiksim krietnu pulciņu absolventu, jo 9. klasēs kopumā novadā mācīsies 88 skolēni – 4 Salas pamatskolā, 16 – Preiļu 2. vidusskolā, 42 – Preiļu 1. pamatskolā, 8 – Pelēču pamatskolā un 18 – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Kopumā šogad skolas gaitas turpina vai no jauna uzsāk 1374 bērni, no kuriem 423 ir pirmsskolas vecumā, 765 mācās no pirmās līdz devītajai klasei un 186 – no desmitās līdz divpadsmitajai klasei, no kuriem 74 šogad mācīsies 12. klasē.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, kad Preiļu novada izglītības iestādēs kopumā mācījās 1350 izglītojamie, šogad iezīmējas pozitīva tendence – izglītojamo skaits ir palielinājies par 24. Bērnu skaita pieaugums ir vērojams pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” un Preiļu 1. pamatskolā.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis vēstī, ka šis mācību gads iezīmējas ar to, ka izglītības iestāžu skaita ziņā pašvaldībā izmaiņu nebūs – skolu tīkls saglabāsies līdzšinējais. Lai pārliecinātos par izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, pirms mācību gada sākuma skolas tika apsekotas, īpašu problemātisku jautājumu iestādēs neesot, iestāžu vadītāji atbildīgi prot novērtēt prioritātes un mazās tehniskās nianses tiks sakārtotas secīgi.

“Pagājušajā mācību gadā divām izglītības iestādēm – Salas un Pelēču pamatskolai – notika akreditācija. Neskatoties uz to, ka prasības ir pieaugušas, skolas apliecināja savus kvalitātes rādītājus un tika akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Tāpat akreditāciju uz 6 gadiem izgāja Preiļu 2. vidusskolas neklātienes un tālmācības programmas, kas turpmāk skolai ļaus piesaistīt tos audzēkņus, kas kādu iemeslu dēļ nav pabeiguši vispārizglītojošo skolu.

Priecē ziņa, ka noslēgumam tuvojas projekts “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”, kura ietvaros Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā norit mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Droši vien daļai vecāku uztrauc jautājums par jaunā izglītības standarta īstenošanu, ko šajā mācību gadā ievieš bērnudārzos visā Latvijā, tostarp pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”. Dažos vārdos skaidrojot, jaunā apmācība nozīmē mēģināt mācību procesu veidot tā, lai bērniem būtu interesantāk un, lai caur viņu vēlmi kaut ko darīt un iesaistīties, viņi mācītos un apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, akcentējot savu personības attīstību un izaugsmi. Jāatzīst, ka mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi jaunajam standartam ir gatavi un jau šobrīd norit laba sadarbība gan ar vecākiem, gan pašiem izglītojamajiem,” pastāstīja A.Zagorskis.

Jauno mācību gadu uzsākot, novēlam visiem skolasbērniem nenogurstošu zinātkāri un radītprieku, vecākiem  – spēku un pacietību, atbalstot savus bērnus skolas gaitās, pedagogiem un skolu darbiniekiem – daudz jaunu ideju un profesionālu piepildījumu!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 11.09.2019.