Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās 2019. gada oktobrī

11.09.2019.

Pelēču pagasta kapsētas
12. oktobrī

Plkst. 11.00 – Solkas kapi
Plkst. 11.50 – Vecuma kapi
Plkst. 12.40 – Krasnagorkas kapi
Plkst. 13.30 – Gornijašu kapi
Plkst. 14.30 – Bramaņu kapi
Plkst. 15.30 – Džeriņu kapi
Plkst. 16.30 – Pelēču kapi

Aizkalnes pagasta kapsētas

12. oktobrī
Plkst. 13.00 – Gāgu kapi
Plkst. 14.00 – Raipoles kapi
Plkst. 15.00 – Daugaviešu kapi
Plkst. 16.00 – Jasmuižas kapi
Plkst. 17.00 – Bleidenes kapi

Saunas pagasta kapsētas
12.
oktobrī

Plkst. 11.00 – Jakušu kapi
Plkst. 12.00 – Skuteļu kapi
Plkst. 13.00 – Orīšu kapi
Plkst. 14.00 – Smelteru kapi
Plkst. 15.00 – Betišķu kapi

13. oktobrī

Plkst. 11.00 – Pauniņu kapi
Plkst. 12.00 – Prīkuļu kapi
Plkst. 13.00 – Lakausku kapi
Plkst. 14.00 – Aizupiešu kapi
Plkst. 15.00 – Anspoku kapi

Preiļu pilsētas kapsētās

19. oktobrī

Plkst. 15.00 – Jaunie kapi
Plkst. 17.00 – Lielie kapi

Preiļu pagasta kapsētās

20. oktobrī

Plkst. 12.00 – Ribuļu kapi
Plkst. 13.00 – Seiļu kapi
Plkst. 14.00 – Pupāju kapi
Plkst. 15.00 – Ivdrīšu kapi
Plkst. 16.30 – Dzeņu kapi
Plkst. 17.30 – Šoldru kapi

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2019.