Parakstīts līgums par intervences noliktavu ēku un saistītās teritorijas izbūvi Preiļos

06.09.2019.

5. septembrī Preiļu novada dome noslēdza līgumu “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” ar PS “A.A.&būvkompānijas”. Uzņēmums par uzvarētāju noteikts iepirkuma procedūrā saskaņā ar Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas 2019. gada 2. augusta lēmumu. Kopējā būvdarbu līgumcena bez PVN sastāda 1 098 506,50 eiro. Līgumdarbu izpildes termiņš ir 8 mēneši, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Nākamnedēļ pašvaldība slēgs līgumus arī par būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu objektā. Atbilstoši 2019. gada 2. augusta Iepirkumu komisijas lēmumam būvuzraudzības darbus veiks uzņēmums SIA “BŪVĒLOGS projekti”. Kopējā līguma cena par būvuzraudzības darbiem projektā sastāda 21 875,00 eiro bez PVN. Autoruzraudzību objektā saskaņā ar 2017. gada 11. decembra pašvaldības Iepirkuma komisijas lēmumu veiks SIA “Pils M”. Līgumcena par autoruzraudzības veikšanu objektā – 4 000 eiro bez PVN.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju pie Rietumu ielas Preiļos. Tas dos iespēju paplašināt darbību jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu.

Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā tiek veikta SAM projekta Nr. 5.6.2.0/17/1/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” 1. darbības ietvaros. 2019. gada 15. maijā tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizāciju.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka pašvaldība pasūtījusi arī teritorijas novērtējumu, lai izbūvēto teritoriju varētu laist publiskā izsolē. Domes sēdē septembrī paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus, lai potenciālais komersants varētu piedalīties būvniecības procesā un teritorija būtu maksimāli pielāgota uzņēmējdarbības veidam. Sanita Meļko atzina, ka izsoli varētu organizēt arī pēc būvdarbu pabeigšanas, tomēr tiek ņemta vērā citu pašvaldību pieredze līdzīgu projektu realizēšanā, kas pierādījusi, ka komersantu iesaistīšana būvniecības  procesā ir labākais risinājums.

Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve ir pirmā darbība, ko pašvaldība realizē SAM projekta Nr. 5.6.2.0/17/1/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” ietvaros. Otrā projekta darbība – izbūvēt ražošanai pielāgotu laukumu ar ēkām un inženierkomunikācijām Meža ielā, Preiļos /esošais apvedceļš/. Iepirkumu otrās darbības būvdarbu veikšanai plānots veikt nākamajā gadā. Tieši tādā pašā – publiskas izsoles veidā – pašvaldība piedāvās teritoriju komersantiem.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2019.