Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja piedāvājums skolām

29.08.2019.

Bezmaksas
no 3.septembra līdz 13. septembrim
otrdiena – piektdiena
plkst. 11.00-16.00

  • Ekskursija ekspozīcijās “Muzeja stāsti Latvijai” un “Gadskārtu ozols”, Raiņa bulvārī 28
  • Izglītojoša nodarbība “Jaunie zaļās lādes noslēpumi”, PVLMM atklātajā mācību krājumā, Paulāna ielā 4
  • Pēdējais brīdis pagūt apskatīt Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 5. izstādes 1. daļu, izstāžu zālē Raiņa bulvārī 28

Pirmklasnieki īpaši aicināti piedalīties aktivitātēs –

  • “Katram savs burtiņš” ekspozīcijā “Muzeja stāsti Latvijai”, Raiņa bulvārī 28
  •  ekskursijā – “Pirmo reizi muzejā”.

Nodarbību ilgums ~ 45/60 minūtes

Informācija un iepriekšēja pieteikšanās – tel. 26742058

Uz muzeju aicināti visi Preiļu novada un pārnovadu skolēni un pedagogi!

Jaunajā mācību gadā programmā “Latvijas skolas soma” Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā divas jaunas muzejpedagoģiskās programmas. Laikā, kad Latvijas skolām tiek veidots un ieviests kompetenču pieejā balstītais mācību saturs  Latvijas kultūras vērtību apgūšanu muzejs piedāvā sasaistē ar mācību procesu jaunā, mūsdienīgā veidā.

Muzejpedagoģiskā programma “Preiļu muižas dzīvie dārgumi”

Programma paredz Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja (PVLMM) ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” apmeklējumu un 4 atsevišķus izzinošus pārgājienus un praktiskās nodarbības Preiļu parkā. Nodarbību laikā bērni ne tikai klātienē iepazīs Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturiskos objektus un bagātības, bet arī, iejūtoties “dabas detektīvu” lomā, uzzinās, kādi dzīvie organismi šīs vietas apdzīvo.

Nodarbību mērķis: ir vairot skolēnu zināšanas un izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību vēstures griezumā, padziļināti analizējot dažādus dabas procesus kultūrvēsturiskos objektos un cilvēka pārveidotā ainavā – Preiļu muižas kompleksā un parkā.

Programmas saturs:

Ievadnodarbība, 15 min.: Iepazīstināšana ar Preiļu muižas kompleksa un parka vēsturi Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijā “Muzeja stāsti Latvijai”.

Nodarbība “Uz vēstures drupām mīt dzīvība” Preiļu muižas zirgu staļļu apkārtnē, 70 min. Iepazīšanās ar Preiļu muižas zirgu staļļiem un bijušo saimniecības pagalmu, uzzinot arī par muižas saimniekošanas īpatnībām. Praktiskā darbošanās staļļu drupās ļaus uzzināt, kādi dabas procesi norisinās un kādi dzīvie organismi apdzīvo cilvēka pamestas būves.

Nodarbība “Dzīvība sākas ūdenī” pie Preiļu parka kanāliem un dīķiem, 70 min. Iepazīšanās ar Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas izveides vēsturi, leģendām. Praktiskā darbošanās ļaus uzzināt, ko par parka ūdens kvalitāti mūsdienās liecina tajā sastopamie ūdensdzīvnieki

Nodarbība “Daudzstāvu nams kokā” Preiļu parkā pie grāfu Borhu stādītā dižozola, 70 min. Iepazīšanās ar grāfu Borhu stādīto ozolu un tuvumā esošo veco muižas kungu māju. Praktiskā darbošanās ļaus uzzināt, kāda nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā ir veciem parka kokiem.

Nodarbība “Skaistums ir daudzveidībā” Preiļu parka Lielajā laucē, 70 min. Iepazīšanās ar parka Lielo lauci un Preiļu ainaviskā parka un tā apstādījumu vēsturi. Praktiskā darbošanās ļaus uzzināt, kāpēc ir svarīgi saglabāt augu daudzveidību un kāda to loma ainavu parkā. (Realizējama pavasarī, vasaras sākumā)

Izglītojošā programma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.-8. klases tematiem “Es un manas tuvākās apkārtnes (ciema, pilsētas, novada) vēsture”, “Es un Latvijas vēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija Polijas-Lietuvas valsts sastāvā”, “Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, priekšmeta “Sociālās zinības” 4.-8. klases tematiem “Es lepojos ar savu ģimeni, skolu un valsti”, “Es – daļa no pasaules”,  priekšmeta “Dabaszinības” 4.-6. klases tematiem “Augi, sēnes un mikroorganismi”, “Dzīvnieki”, “Dabas aizsardzība”, “Latvijas ainavas”, “Ekosistēmas”, “Apkārtējās vides piesārņojums, atkritumi” un Bioloģijas 7.-8. klases mācību saturu “Organismu un vides mijattiecības (ekosistēmas)”, “Augu daudzveidība un tās saglabāšana”, “Bezmugurkaulnieki, to pielāgojumi dzīvesvidei, daudzveidība un nozīme” un “Bioloģiskā daudzveidība un tās saglabāšana”.

Mērķauditorija: 4.–8. klašu skolēni.

Grupas lielums: 10–25 cilvēki.

Vienas nodarbības ilgums: pirmā nodarbība (ar muzeja ekspozīcijas apmeklēšanu) ~90 min., otrā, trešā, ceturtā nodarbība ~70 min. Nodarbības iespējams kombinēt un izvēlēties jauktā secībā.

Darba formas: muzeja ekspozīcijas apmeklēšana, mācību ekskursija, grupu darbs, individuāls darbs, dabas procesu izpēte, secinājumu  izdarīšana. Katram bērnam tiek izsniegta soma ar aprīkojumu dabas procesu izpētei (binokļi, trauciņlupas, sietiņi, rakstāmpiederumi u.c.) un darba lapas. Ieteicams izvēlēties vieglas grūtības pakāpes pārgājienam atbilstošu apģērbu un laikapstākļiem piemērotus apavus.

Norises vieta: PVLMM ekspozīcija Raiņa bulvāris 28, Preiļu muižas komplekss un parks.

Norises laiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc iepriekšējas pieteikšanās. Tā kā programma paredz dzīvo organismu izpēti, tās norise plānota siltajā periodā no aprīļa vidus līdz oktobrim (atkarībā no laikapstākļiem).

Cena: pirmā nodarbība, ietverot Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijas apmeklējumu – 2,00 eiro no personas, katra nākamā nodarbība – 1,50 eiro no personas.

Iepriekšēja pieteikšanās un informācija:

Ilona Vilcāne, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos. Tālr. 25141858, e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv.

Izglītojošā programma tiek realizēta Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un ir iekļauta “Latvijas skolas somas” saturā. Tā izstrādāta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2019. gada mērķprogrammas “Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos finansiālu atbalstu un pateicoties Preiļu novada domes līdzfinansējumam.

Muzejpedagoģiskā programma “Ar Silajāņu mālu plaukstās” 

Nodarbību mērķis:

Papildināt mācību procesu vizuālajā mākslā un kulturoloģijā ar radoši interpretētām, mūsdienīgām aktivitātēm. Izmantot Preiļu  vēstures un lietišķās mākslas muzejā uzkrātās un ekspozīcijā “Mūžs virpas apļots” pieejamās Latgales  un novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, lai iepazīstinātu skolēnus ar  Latvijas Kultūras kanonā iekļautās Latgales podniecības mantojumu.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolēni.

Īpašs piedāvājums 5.,6,.9. klasēm vizuālajā mākslā un 11., 12. klasēm kulturoloģijā.

Grupas lielums
līdz 14 līdz 20 dalībnieki

Nodarbības ilgums
60/90 min

Darba formas
grupu darbs, individuālais praktiskais darbs 

Dalības maksa
Plānotā vienas nodarbības cena grupai (~aprēķināma proporcionāli plānotās nodarbības cenai vienam dalībniekam)

5,00 Euro x dalībnieku sk., (grupa ~14 līdz 20 dalībnieki).

Iespējamas saprātīgas korekcijas attiecībā uz dalībnieku skaitu, iepriekš sazinoties ar nodarbību vadītājiem.

Norises laiks: iepriekš piesakoties, no 2019.03.09. līdz 2020.01.06., darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00

Norises vieta: P.Čerņavska keramikas māja, darbnīca, Talsu iela 21, Preiļi, LV 5301

Programmas saturs:

1.daļa – teorētiskās nodarbības pamatekspozīcijā „Mūžs virpas apļots”. Ekspozīcijā pilnīgi visiem vecumposmiem notiks iepazīstināšana ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautās Latgales podniecības vērtībām un to radītājiem – Silajāņu meistariem. Atšķirīgi tiks pievērsta uzmanība jautājumiem, atbilstoši skolēnu klašu mācību programmai  un nodarbību plāniem, kas saskaņoti ar pedagogiem.

Izstrādāti darba lapu varianti 5.,6,.9. klasēm vizuālajā mākslā un

11., 12. klasēm kulturoloģijā.

2.daļa – praktiskās nodarbības darbnīcā. Skolēni darbosies ar mālu: virpos, veidos, dekorēs. Praktisko darbošanos ar mālu vadīs pedagogs, keramiķis Raivo Andersons. Skolēnu keramikas darbi pēc vienošanās tiks apdedzināti un izsniegti.

Savlaicīga iepriekšēja pieteikšanās obligāta!
Informācija: Silvija Ivanovska, tālr. 653 22731,

e-pasts: silvija.ivanovska@inbox.lv 

Pēdējās izmaiņas: 30.08.2019.