Studentu pētījumu nedēļa Aizkalnē

22.08.2019.

Augusta sākumā grupa Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas studentu kopā ar LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pasniedzējiem nedēļu pavadīja Aizkalnē, vasaras skolā. Tā notika valsts pētījumu programmas projekta “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” ietvaros. Nodarbības notika biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne” telpās, biedrībai šī bija jauna veida sadarbības pieredze.

Vasaras skolas dalībnieki pārstāvēja dažādas profesionālās ievirzes studijas: komercdarbību, uzņēmumu vadību, pilsētplānošanu, veterinārmedicīnu, socioloģiju, vides zinības un ūdenssaimniecību. Daudzi no studentiem mācās un strādā.

Retoriskais jautājums “Ko darīt ar vietu?” nebija tikai formāls vasaras skolas nosaukums.  Lai uz šo vaicājumu iegūtu atbildi, jauniešus no Kurzemes, Zemgales un Vidzemes gaidīja jauni izaicinājumi. Nedēļas laikā viņiem bija jāiejūtas pilnīgi svešā vidē, jāiegūst objektīva informācija, jāizveido savs situācijas modelis un, kā eksāmenā, jāizklāsta savi Aizkalnes pagasta attīstības scenāriji. Dienaskārtībā bija ieplānotas gan diskusijas ar pieaicinātajiem lektoriem un uzņēmējiem, gan vietējo saimniecību apmeklējumi. Jaunieši tikās ar pagasta pārvaldes un novada pašvaldības darbiniekiem, devās ielu intervijās ar nejauši sastaptiem cilvēkiem.

Šī nedēļa bija ļoti dinamiska arī vietējiem iedzīvotājiem. Kādām acīm jaunie, izglītotie, ambiciozie vērtēs Aizkalni, ierodoties šeit dzīvē pirmoreiz?

Noslēguma seminārā studenti atraktīvā veidā iepazīstināja ar pētnieciskajiem rezultātiem. Vietējās problēmas jauniešiem bija acīmredzamas: depopulācija, sabiedrības novecošanās, autoritatīva līdera trūkums, darbaspēka un darbavietu trūkums, nepietiekams mārketings, iedzīvotāju zemais pašnovērtējums. Studenti neskopojās ar uzslavām par pozitīviem piemēriem, kas Aizkalnei dara godu, minot sakoptās lauku saimniecības, čaklus mājražotājus, amatniekus. Diemžēl vienaudžus Aizkalnē atbraucēji sastapa retumis, jo vietējie jaunieši devušies mācīties vai strādāt prom no dzimtajām mājām. Šo tendenci nevar ignorēt, tādēļ studentu viedoklis bija gana skarbs: uzņēmējdarbība te neplauks, Aizkalni gaida perspektīva būt sakoptai atpūtas zonai Preiļu tuvumā.

Studenti piedāvāja savus variantus Aizkalnes kā tūrisma vietas mārketingam. Aizkalnes kapitāls ir kultūrvēsturiskais mantojums, ainaviski krāšņā Jašas upe, Jasmuižas muzejs, kas pārliecinoši varētu izaugt līdz multifunkcionālam centram. Savu pienesumu tūristu piesaistē varētu dot daudzie mājražotāji, amatnieki.

Prezentējot  pētījumu nedēļas secinājumus, studējošie jaunieši uzsvēra, cik svarīga loma vietas attīstībā ir komunikācijai, labiem konsultantiem, kompetentiem jauniem cilvēkiem. Vai kāds no viņiem pats būtu gatavs nākt pie mums uz Aizkalni un būt līderis? Uz šo jautājumu students Pēteris atbildēja : “Jums ir fantastiski skaists pagasts! Lieciet pie malas personiskās domstarpības, lai varat viens otram teikt: “Tev ir paveicies, ka esi dzimis Aizkalnē!”

Rita Džeriņa,
Aizkalnes bibliotēkas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 22.08.2019.