Veiksmīgi noslēdzies projekts “Draudzība abos virzienos”

21.08.2019.

Projektu “Draudzība abos virzienos” īsteno biedrība “Savai skolai” sadarbībā ar Preiļu novada Jauniešu centru “ČETRI ” un novada jauniešiem. Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūnijā un ilga 3 mēnešus.

Projekta mērķa grupa ir  jaunieši vecumā no 13-17 gadiem, kuri pakļauti dažādiem priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem.

Galvenā projekta aktivitāte bija 3 dienu nometne “Draudzība abos virzienos”, kura norisinājās no 7. līdz 9. augustam bijušajā Priekuļu sākumskolā, Prīkuļos, kurā 25 jaunieši caur neformālās izglītības metodēm attīstīja komunikācijas, līdzdalības prasmes, attīstīja personīgo pilnveidi un motivāciju.

Nometni vadīja treneri no SIA X-UNIT, kuri ikdienā nodarbojas ar militāro nometņu organizēšanu un vadīšanu. Nometnē jaunieši nodarbojās ar daudz un dažādām fiziskām aktivitātēm. Katra diena tika iesākta ar rīta rosmi un visas dienas garumā jaunieši mācījās  disciplīnu. Nometnes dalībniekiem bija iespēja nomaskēt savas sejas ar camo krēmiem, izvilkt izpletni, veikt stafetes ar apgrūtinājumiem, piemēram, aizsietām acīm, kur jaunieši iemācījās uzticēties saviem komandas biedriem un saliedēties. Tika pildīti arī dažādi prāta un atjautības uzdevumi. Nometnē galvenais uzsvars tika likts uz saliedēšanos un cieņas izrādīšanu vienam pret otru. Nometne noslēdzās ar kopīgu kliņģera ēšanu, smiekliem un pārrunām par to, kas bijis.

Projekta “Draudzība abos virzienos” ietvaros tika uzlabotas attiecības ar vienaudžiem, attīstītas jauniešos konfliktu risināšanas prasmes, attīstītas saskarsmes un komunikācijas prasmes, paaugstināta motivāciju mācīties un uzlabots katra jaunieša pašvērtējums un pašsajūta sabiedrībā.

Liels paldies par iespēju īstenot šo projektu biedrībai “Savai skolai” , tās valdes priekšsēdētājam Jurim Ertam, paldies par atbalstu Preiļu novada domei, paldies Saunas pagastam un Priekuļu sākumskolai par viesmīlīgu uzņemšanu, paldies SIA “Zolva” par augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, paldies SIA X-UNIT par aizraujošu un kvalitatīvu nometnes vadīšanu  un paldies arī visiem pārējiem, kuri palīdzēja veiksmīgi īstenot šo projektu!

Bildes no nometnes iespējams apskatīt šeit – https://failiem.lv/u/jky9gcf6

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Sintija Ančeva,
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 21.08.2019.