Pašvaldība turpina līdzfinansēt iekšpagalmu labiekārtošanu

15.08.2019.

Kārtējā domes sēdē domnieki piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32, Preiļos, mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai – pagalma un piebraucamo ceļu seguma remontam 8142,99 eiro apmērā. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Kā informēja Preiļu novada domes vecākais kontrolieris Kristaps Určs, tad pašvaldības līdzfinansētajā programmā, kopš saistošo noteikumu stāšanās spēkā 2017. gadā, preilieši ir aktīvi līdzdarbojušies. Jāsaka paldies iedzīvotājiem, kuri rūpējas par sava īpašuma un līdz ar to arī pilsētas infrastruktūras uzlabošanu. Uz doto brīdi septiņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jau ir labiekārtojušas savus iekšpagalmus, tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi pie mājas Rēzeknes ielā 32, kā arī pašvaldībā ir saņemts iesniegums, kurš tiks virzīts uz domes sēdi, no SIA “TU lauki”, kas ir dzīvojamās mājas Kooperatīva iela 1 apsaimniekotājs, par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kooperatīva iela 1 iekšpagalmā ar līdzfinansējumu 871,42 eiro apmērā.

Atgādinām, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam.

Ar saistošajiem noteikumi var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv. Pie saistošajiem noteikumiem ir atrodamas arī finansējuma pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas. Papildu informāciju var iegūt Preiļu novada domē, zvanot pa tālruni 653 22766 vai rakstot e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 15.08.2019.