Deputāti piešķir līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai

15.08.2019.

Kārtējā domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apjomā divu dzīvojamo māju Preiļu pilsētā jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka šī gada pirmajos septiņos mēnešos ir iesniegti un ar domes lēmumu apstiprināti pieci pieteikumi līdzfinansējumam par kopējo summu 1820 eiro. Šogad no pašvaldības budžeta ir finansēti arī trīs pieteikumi, kas tika iesniegti un domes sēdē apstiprināti 2018. gadā par kopējo summu 1509,91 eiro. Uz doto brīdi no 2019. gadā paredzētajiem līdzekļiem līdzfinansējumam izmaksāti ir 3329,91 eiro.

No iepriekšējā gadā saņemtajiem pieteikumiem līdzfinansējumam deviņas mājsaimniecības dažādu apsvērumu dēļ vēl nav izpildījušas visus nosacījumus un veikušas nepieciešamās darbības, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu. Šie īpašnieki ir apzināti un tiek mudināti iesākto procesu novest līdz galam.

“Veidojas pozitīva tendence, ka vairāki īpašumi, kas ir divu, trīs vai četru dzīvokļu mājas un kurām nav izveidoti pieslēgumi centralizētajiem pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem, un šo māju iedzīvotāji, kompleksi vienojoties visiem mājas iedzīvotājiem, izrāda vēlmi izveidot pieslēgumus visos dzīvokļos vienlaicīgi, kas izmaksas uz vienu dzīvokli samazina, jo izbūvējamo tīklu daļu, līdz sazarojumam uz katru dzīvokli apmaksā visu dzīvokļu īpašnieki. Uz līdzfinansējumu pretendē katrs dzīvoklis atsevišķi,” skaidro K.Určs.

Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas brīža līdz šim brīdim kopā ir reģistrēti un ar domes lēmumu apstiprināti līdzfinansējumi 43 objektiem (mājsaimniecībām) par kopējo summu 23029,91 eiro, savukārt izmaksātais pašvaldības līdzfinansējums sastāda 17489,91 eiro.

Preiļu novada dome turpina aktīvi informēt iedzīvotājus par iespēju izmantot līdzfinansējumu. Iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka 2019. gada nogalē stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi par “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Preiļu novadā”, kuri uzliks par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

Tiem iedzīvotājiem, kuri vēl tikai plāno iesniegt pieteikumu līdzfinansējumu saņemšanai, pašvaldība iesaka savlaicīgi konsultēties par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, vēršoties pašvaldībā. Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv. Pie saistošajiem noteikumiem ir atrodamas arī finansējuma pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 15.08.2019.