Izsludināts Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem 2019

13.08.2019.

Jau piekto gadu tiek izsludināts Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem. Noslēguma pasākums šogad notiks Rēzeknē 22. septembrī.

Nikodema Rancāna konkursa balvu ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība (LKB) un konkursa rīkošanu realizē sadarbībā ar Rēzeknes Tehnologiju akadēmiju (RTA) un Latgales pašvaldībām. Šogad Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome ir iesaistījusies konkursa sarīkošanā – vislielākais paldies par to! Konkursa mērķis – ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Konkursam var pieteikt pedagogus piecās nominācijās:

  1. par latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības popularizēšanu un ieviešanu mācību vai studiju vidē;
  2. par inovācijām izglītības procesā;
  3. par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai;
  4. par veiksmīgu pedagoga debiju (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus);
  5. par latgaliskās vides radīšanu un latgalisko vērtību saglabāšanu un stiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Piektā nominācija ir nākusi klāt pēc pašu pedagogu lūguma.

Vairāk informācijas var meklēt konkursa  nolikumā, tur arī pieteikuma anketa.

Aizpildītas pieteikuma anketas tiek gaidītas līdz 9. septembrim uz epastu: latgalisubidreiba@gmail.com

Pirmais konkursa noslēguma pasākuma notika Rēzeknē, otrais – Ludzā, trešais – Viļānos , ceturtais – Preiļos.

Esiet atsaucīgi un netaupiet labos vārdus skolotājiem, kas ik gadu stiprina Latvijas sabiedrību un gādā par jaunās paaudzes izglītošanu.

Pēdējās izmaiņas: 13.08.2019.