Raiņa Jasmuižā atzīmēta Latgales keramiķa Polikarpa Vilcāna 125. dzimšanas diena un izkurināts keramikas ceplis

12.08.2019.

2019. gads ir viena no slavenākajiem Latgales keramikas vecmeistariem – Polikarpa Vilcāna – 125. jubilejas gads. Atzīmējot keramiķa jubileju, Raiņa muzejā „Jasmuiža” notika keramiķim veltīts pasākums divu dienu garumā.

Silajāņu keramiķis Polikarps Vilcāns (1894–1969) amata prasmes apguvis pie sava tēva Joahima, piedalījies daudzās izstādēs Latvijā un ārzemēs. 1937. gadā Francijā Starptautiskajā mākslas un tehnikas izstādē viņam piešķirta zelta medaļa un diploms, bet 1938. gadā Starptautiskajā amatniecības izstādē Berlīnē podniekam piešķirts Goda diploms. P. Vilcānu var dēvēt par vienu no dekoratīvās keramikas aizsācējiem un izcilu grafiskā ornamenta meistaru. Viņš ieviesis dažādu toņu glazūru salikumus, bijis teicams kolorists. Keramiķis viens no pirmajiem sācis darināt dažādas dzērienu servīzes. Viņi abi ar brālēnu Andreju Paulānu bija pirmie, kuri 20. gadsimta 30. gados sāka veidot sarežģītus vairākstāvu svečturus. Pie P. Vilcāna amata prasmes apguvuši daudzi Latgales podnieki. Viņa keramikas priekšmeti atrodas daudzu Latvijas un ārzemju muzeju krājumos, kā arī privātkolekcijās.

9. augustā muzejā notika izstādes “Polikarpam Vilcānam – 125” atklāšana un lasījumi, kurā ar referātiem piedalījās Gaida Jablovska (Raiņa un Aspazijas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja), Anta Rugāte (dubultmonogrāfijas par Polikarpu Čerņavski un Veroniku Kučinsku “Līgsmības koki” autore), Solvita Kleinarte (Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece), Evija Vasilevska (Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja), Antra Saliņa (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja), Silvija Ivanovska (Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja) un Aina Loseviča (Ludzas Novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja).

Vakara gaitā tika demonstrēta dokumentālā filma „Dzīvais māls” (1965. g., režisors R. Rihards), kurā 20. gadsimta 60. gadu sākumā nofilmēti slavenie Latgales podnieki Polikarps Vilcāns, Andrejs Paulāns, Antons Šmulāns, Polikarps Čerņavskis, Antons Ušpelis un Julijans Zagorskis.

Pēc filmas noskatīšanās Polikarpa Vilcāna brālēna Andreja Paulāna darbnīcā – ceplī interesentiem bija iespēja piedalīties keramikas meistarklasē/radošajā darbnīcā, kur kopā ar Latgales keramiķi Andri Ušpeli bija iespēja izveidot savu māla suvenīru.

Jau no pusdienlaika A. Paulāna darbnīcā – ceplī notika arī keramikas cepļa kurināšana. Šo atbildīgo darbu veica TLMS “Rēzeknes apriņķa podnieki” un viņu draugi. Šoreiz galvenais kurinātājs bija keramiķis Kristaps Braslis.

10. augusta rītā interesenti pulcējās uz keramikas cepļa izņemšanu un varēja savā īpašumā iegūt vērtīgas grāmatas, pareizi atbildot uz viktorīnas “Ko tu zini par Polikarpu Vilcānu un Latgales keramiku?” jautājumiem.

Paldies pasākuma atbalstītājiem: Valsts kultūrkapitāla fondam, Latvijas valsts mežiem, Latgales reģiona attīstības aģentūrai, TLMS “Rēzeknes apriņķa podnieki” un Jūlijas Sondores ģimenei!

Pēdējās izmaiņas: 12.08.2019.