Turpinās skolēnu uzņemšana Preiļu 2.vidusskolā 2019./2020. m.g.

09.08.2019.

Preiļu 2.vidusskola uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību 10. klasē bez iestājpārbaudījumiem vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011), licence Nr.V-4236.
– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  10.,11. un 12. klasē (neklātienes) programmā (kods 31011013), licence Nr. A109
– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 10.,11. un 12. klasē (tālmācības) programmā (kods 31011014), licence Nr. A110.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums.
2. Dokuments par iepriekšējo izglītību.
3. Medicīniskā karte.

Preiļu 2.vidusskola uzņem skolēnus 1.-9. klasē pamatizglītības mazākumtautību programmā (kods_21011121, 2.modelis), licence Nr.A98.

Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Preiļu 2.vidusskolas administrācija

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2019.